Znaki ADRMateriały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.1 1.2 1.3
 

Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.4
 

Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.5
 

Materiały i przedmioty wybuchowe. Podklasa 1.6
 

Gazy palne


Gazy niepalne i trujące


Gazy trujące


Materiały ciekłe zapalne


Materiały stałe zapalne, samoreaktywne i materiały wybuchowe odczulone


Materiały samozapalne


Materiały wytwarzające w kontakcie z wodą gazy zapalne


Materiały utleniające


Nadtlenki organiczne


Materiały trujące


Materiały zakaźne


Materiały zakaźne (z opisem)


Materiały promieniotwórcze. Kategoria I - Biała


Materiały promieniotwórcze. Kategoria II - Żółta


Materiały promieniotwórcze. Kategoria III - Żółta


Materiały promieniotwórcze. Materiał rozszczepialny klasy 7


Materiały żrące


Różne materiały i przedmioty niebezpieczne


Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...