Ochrona rąk


Podczas pracy dłonie pracownika są najbardziej narażone na działanie czynników szkodliwych. W tym dziale przedstawiamy rękawice różnego rodzaju do ochrony rąk. Rękawice dzielą się na trzy kategorie ochronne, w zależności od tego, przed jakiego rodzaju ryzykiem czy niebezpieczeństwem mają chronić, zgodnie z zatwierdzonymi normami PN-EN.

Kategoria I
Rękawice do prac w warunkach niskiego ryzyka wystąpienia uszkodzenia.

Kategoria II
Rękawice do prac w warunkach średniego ryzyka wystąpienia uszkodzenia.

Kategoria III
Rękawice do prac w warunkach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego uszkodzenia .

Aby spełnić swoją rolę rękawice muszą być odpowiednio przebadane i oznaczone.


  rękawica DF 132 typu doker

  rękawica Dr605

 rękawica Ve740


.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Wyraź swoją opinię


Pseudonim: *
Adres e-mail:
Twoja opinia: *
Aby wykluczyć, że jesteś botem, napisz mi proszę, czy lew jest kotem?
Twoja odpowiedź: *

Opinie na tej stronie są anonimowe, wystarczy podpisać się dowolnym pseudonimem.
Podanie adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne.


Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...