Podręczny Sprzęt Gaśniczy


Podręczny sprzęt gaśniczy – to przenośny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie, służący do zwalczania pożarów w początkowej ich fazie. Stosowany jest jako wyposażenie obiektów i urządzeń. Masa tego typu sprzętu nie powinna przekraczać 20 kg. W zakładach pracy i miejscach szczególnie niebezpiecznych mogą być stosowane przewoźne urządzenia o większej masie – tzw. AGREGATY GAŚNICZE wyposażone w koła. W agregatach gaśniczych masa środka gaśniczego wynosi 25 kg.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Wyraź swoją opinię


Pseudonim: *
Adres e-mail:
Twoja opinia: *
Aby wykluczyć, że jesteś botem, napisz mi proszę, czy lew jest kotem?
Twoja odpowiedź: *

Opinie na tej stronie są anonimowe, wystarczy podpisać się dowolnym pseudonimem.
Podanie adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne.


Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...