Kontakt z firmą Horpol

UWAGA! Firma Horpol 1 Sp. z o.o. to podmiot powstały po przekształceniu z Horpol S.A. i nie obsługuje bezpośrednio straży pożarnych.
Obsługą straży pożarnych zajmuje się Horpol Sp. z o.o. z innym numerem NIP. Dane kontaktowe takie same w obu przypadkach.

HORPOL 1 Sp.z o.o.

Stara Iwiczna, ul. Nowa 23
05-500 Piaseczno

 
tel.: +48 227 506 249
Nie używamy już faxu!

NIP: 526-00-28-127
REGON: 010346720
KRS: 0000862623, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1.400.000,00 PLN, Kapitał wpłacony: 1.400.000,00 PLN


UWAGA!

 W przypadku niemożności skontaktowania się z nami na telefon stacjonarny prosimy o kontakt na numery komórkowe przedstawicieli handlowych, wg poniższego zestawienia:


 
Województwa: łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - tel. 607 444 060
  Województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie - tel. 721 484 222
  Województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - tel. 605 324 400
  Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - tel. 693 044 900


Drukuj stronę
Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...