Pytania i odpowiedzi (FAQ)


Co oznaczają litery A,B,C i E na gaśnicach ?

Są to oznaczenia klas pożarów które gaśnica skutecznie zwalcza:
A - Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia (drewno, papier).
B - Ciecze płynne i stałe topniejące w skutek ciepła (benzyna, rozpuszczalniki, smoła, topiące się tworzywa sztuczne)
C - Gazy palne (gaz ziemny, acetylen, propan-butan).
E - Pożary z grup ABC występujące w obrębie urządzeń pod napięciem. Przyjęto zasadę ograniczenia gaszenia urządzeń pod napięciem do 1000V, chyba, że na gaśnicy znajduje się podana inna wartość napięcia do której można gaśnicę użyć.

Bardzo rzadko spotyka się gaśnice z dodatkowym oznaczeniem D - jest to oznaczenie klasy gaszenia metali.

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...