Oznakowanie ppoż


Bardzo istotnym elementem w zabezpieczeniu pożarowym obiektów, oprócz wyposażenia we właściwe i sprawne urządzenia przeciwpożarowe jest ich prawidłowe oznakowanie. Jednostki sprzętu ratowniczego ppoż. np. gaśnice, hydranty itd. muszą być oznakowane w sposób widoczny, tak aby były łatwo zauważalne przez ludzi odpowiedzialnych za akcję ratowniczą, lub obsługujących sprzęt. Oferowane przez nas oznakowania posiadają właściwości fotoluminescencyjne, dzięki czemu łatwiej zlokalizować sprzęt ratowniczy kiedy w zagrożonym budynku panuje ciemność/

Zobacz wykaz znaków i tabele formatów w poniższych kartach katalogowych:

  Karta katalogowa znaków ochrony przeciwpożarowej

  Karta katalogowa oznakowania technicznych środków przeciwpożarowych

  Karta katalogowa znaków uzupełniających
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...