Dźwiękowy system ostrzegawczy - DSO


Dźwiękowe systemy ostrzegawcze – DSO Bosch – przeznaczone są do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych oraz komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku, rozgłaszanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Dodatkowo dźwiękowe systemy ostrzegawcze posiadają zabezpieczone działanie zdolne do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej o sposobach ewakuacji oraz niebezpieczeństwie. Idea ta polega na zastąpieniu klasycznej syreny alarmowej oraz dzwonka odpowiednimi głośnikami, zdolnymi do przekazu słownych informacji.

W dużych budynkach użyteczności publicznej, takich jak multipleksy, czy centra handlowe gromadzą się duże ilości ludzi, co dodatkowo zwiększa ryzyko wywołania pożaru. Dodatkowym zagrożeniem jest paniczne zachowanie ludzi, znacznie utrudniające zapewnianie bezpieczeństwa. Zadaniem systemu DSO Bosch jest informowanie o zagrożeniach poprzez wydawanie komunikatów dźwiękowych kierowanych z centrali sterujących. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze współpracują z Systemem Sygnalizacji Pożaru i na szeroką skalę stosowane są w obiektach handlowych, biurowych i hotelowych.


Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...