Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe


Instalacje tryskaczowe i zraszaczowe -  stałe urządzenia gaśnicze wodne są to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego i uruchamiane są we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Ich zadaniem jest gaszenie pożarów powstałych w obszarze rozmieszczenia urządzenia, a fakt zadziałania musi być ujawniony wyraźnym sygnałem alarmowym. Urządzenie spełnia przez to podwójne zadanie – urządzenia gaśniczego i alarmowego. Wykonywanie tych zadań umożliwia znajdujący się w urządzeniu tryskaczowym odpowiedni układ zespołów i mechanizmów, spełniających wyznaczone role w całym układzie gaśniczo – alarmowym. W skład instalacji tryskaczowej wchodzą, m.in.: sekcje tryskaczowe, stanowiska kontrolno-alarmowe, układy zasilania wodą. Sekcja tryskaczowa tworzy układ przewodów rozdzielcze i rozprowadzające umieszczonych pod stropem wraz z równomiernie rozmieszczonymi tryskaczami.
Zazwyczaj systemy tryskaczowe znajdują zastosowanie w obiektach handlowych, garażach wielopoziomowych i dużych biurowcach.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...