Systemy sygnalizacji pożaru


System sygnalizacji pożarowej jest to zespół współpracujących ze sobą urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych, służących do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pożarze, a także urządzeń odbiorczych alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych. System w sposób samoczynny (automatyczny) wykrywa pożar we wczesnym stadium jego rozwoju, a następnie przekazuje tę informację do odpowiednich służb w obiekcie lub do jednostek straży pożarnej. Może również nadzorować oraz sterować innymi urządzeniami przeciwpożarowymi zamontowanymi w danym obiekcie.
W celu zapewnienia ciągłego prawidłowego funkcjonowania, instalacja powinna być regularnie kontrolowana (przeglądana) i poddawana obsłudze technicznej.


Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...