Odzież robocza


Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach:

1. Jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu
2. Ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...