Ochrona dróg oddechowych


Proponujemy sprzęt przeznaczony do ochrony układu oddechowego przed aerozolami  cząstek stałych, aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły). Stosowany sprzęt powinien być dobrany w zależności od klasy ochrony.

  Pochłaniacze typu ADVANTAGE
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...