Ochrona rąk


Podczas pracy dłonie pracownika są najbardziej narażone na działanie czynników szkodliwych. W tym dziale przedstawiamy rękawice różnego rodzaju do ochrony rąk. Rękawice dzielą się na trzy kategorie ochronne, w zależności od tego, przed jakiego rodzaju ryzykiem czy niebezpieczeństwem mają chronić, zgodnie z zatwierdzonymi normami PN-EN.

Kategoria I
Rękawice do prac w warunkach niskiego ryzyka wystąpienia uszkodzenia.

Kategoria II
Rękawice do prac w warunkach średniego ryzyka wystąpienia uszkodzenia.

Kategoria III
Rękawice do prac w warunkach wysokiego ryzyka wystąpienia poważnego uszkodzenia .

Aby spełnić swoją rolę rękawice muszą być odpowiednio przebadane i oznaczone.


  rękawica DF 132 typu doker

  rękawica Dr605

 rękawica Ve740


.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...