Ochrona słuchu


Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie ochrony pracownikowi przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na hałas i zaopatrzenie go w indywidualne ochrony słuchu dobrane do wielkości charakteryzujących hałas i do cech indywidualnych pracowników.
Wartości najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN) hałasu ze względu na ochronę słuchu zostały określone w załączniku 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr 217, poz. 1883) oraz Polskie Normy.

 ochronniki słuchu SUPREME

  ochronniki słuchu XLS

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...