Ochrona oczu i twarzy


Środki ochrony oczu  i twarzy mają za zadanie zapobiec uszkodzeniom oczu i twarzy przed zranieniami i uszkodzeniami mogącymi powstać m. in. przez:

-  uszkodzenia mechaniczne (kurze, odpryski, wióry itp.)
-  czynniki chemiczne i biologiczne
-  szkodliwe promieniowanie i czynniki termiczne

Ochrony oczu i twarzy mają za zadanie chronić przed różnymi szkodliwymi czynnikami, jednocześnie umożliwiając jak najlepsze widzenie w danych warunkach pracy. Przy doborze ochron należy określić stopień zagrożenia. Wszystkie okulary, gogle i osłony muszą być zbadane pod względem odporności na czynniki szkodliwe i na tej podstawie przyporządkowane odpowiedniej klasie ochrony. Najwyższą klasę ochrony posiadają osłony twarzy, najniższą - okulary ochronne.

  okulary kilimandjaro clear smoke

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...