Oznakowanie BHP - znaki nakazu


Obowiązek wyposażenia obiektów w oznakowanie BHP określają ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące wymiarów i barw, znaków bezpieczeństwa zawarte są w Polskich Normach.Miejsce i ilość oznaczeń powinny być uzależnione od wielkości terenu, na którym są one stosowane oraz od rodzajów i poziomu występujących zagrożeń. W naszej ofercie znajdziecie Państwo znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne, które powinny być stosowane jako znaki stałe.

Zobacz wykaz znaków i tabele formatów w poniższej karcie katalogowej:

  Karta katalogowa znaków nakazu ochrony i higieny pracy


Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...