Gaśnice


Gaśnice są to urządzenia zawierające środek gaśniczy, który na skutek ciśnienia wewnętrznego może być wyrzucony i skierowany na pożar. Efekt akcji gaśniczej, a także bezpieczeństwo jej prowadzenia zależy od wielu czynników, między innymi od wyboru odpowiedniego środka gaśniczego. Dokonanie prawidłowego wyboru zależne jest od rozpoznania rodzaju pożaru oraz pewnego minimum wiedzy o środkach gaśniczych i ich działaniu. Z uwagi na zastosowany środek gaśniczy oraz przeznaczenie do określonych grup pożarów gaśnice możemy podzielić na trzy rodzaje: proszkowe, pianowe, śniegowe.

Zakres stosowania gaśnic uzależniony jest od ilości środka gaśniczego. Gaśnice z niewielką jego ilością znajdują zastosowanie w gaszeniu małych ognisk pożarów. Wykorzystuje się je począwszy od samochodów osobowych, poprzez ciężarowe, autobusy, budynki użyteczności publicznej, garaże, stacje paliw. Stosuje się je także do gaszenia drewna, tkanin, papieru, lakierów, tworzyw sztucznych, palnych cieczy i gazów. Większością z nich (za wyjątkiem gaśnic pianowych i wodnych) można gasić urządzenia elektryczne będące pod napięciem.

Należy pamiętać, że zapoznanie się z informacją umieszczoną na gaśnicy ułatwi właściwe jej wykorzystanie bez ryzyka dla obsługującego ten sprzęt.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...