Podręczny Sprzęt Gaśniczy


Podręczny sprzęt gaśniczy – to przenośny sprzęt gaśniczy, uruchamiany ręcznie, służący do zwalczania pożarów w początkowej ich fazie. Stosowany jest jako wyposażenie obiektów i urządzeń. Masa tego typu sprzętu nie powinna przekraczać 20 kg. W zakładach pracy i miejscach szczególnie niebezpiecznych mogą być stosowane przewoźne urządzenia o większej masie – tzw. AGREGATY GAŚNICZE wyposażone w koła. W agregatach gaśniczych masa środka gaśniczego wynosi 25 kg.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...