Klapy pożarowe


Przeciwpożarowe klapy odcinające są to elementy przeznaczone do zabudowy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w miejscu przejścia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapa zapewnia zachowanie odporności ogniowej przez przegrodę budowlaną, przez którą prowadzone są wymienione przewody. Podczas normalnej pracy instalacji klapa znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku powstania pożaru następuje przejście klapy do pozycji zamkniętej.

 

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...