Drzwi i bramy pożarowe


Zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych najczęściej stanowią drzwi i bramy przeciwpożarowe. Powinny one stanowić przeszkodę w rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, a w przypadkach zastosowania na drogach ewakuacyjnych muszą umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Drzwi i bramy przeciwpożarowe mogą spełniać funkcje:

  • zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego,
  • zamknięcia otworów w ścianach pomieszczeń wydzielonych pożarowo.
W powyższych przypadkach drzwi muszą posiadać określoną klasę odporności ogniowej.

Same drzwi i bramy nie wymagają większych zabiegów konserwacyjnych. Natomiast, jeżeli są one wyposażone w systemy sterowania to ważną sprawą jest zapewnienie ich prawidłowego stanu technicznego, aby prawidłowo zadziałały w przypadku zagrożenia pożarowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...