Radiometr EKO-C/s_a_4.2zp z sondą (miernik, monitor)


Monitor skażeń radioaktywnych zestaw EKO-C/s_a_4.2zp z sondą + pamięć na 4200 wyników pomiaru


monitor skażeń radioaktywnych Radiometr EKO-C/S z sondą Monitor Skażeń Radioaktywnych typ EKO-C, przeznaczony jest do wykrywania i pomiaru promieniowania jonizującego pochodzącego od skażeń radioaktywnych izotopami alfa i beta oraz od źródeł promieniowania X i gamma.


Monitor wskazuje dane pomiarowe w trzech odrębnych jednostkach:

 • Bq/cm2, skażenie powierzchni radioaktywnymi izotopami alfa
 • cps, skażenie radioaktywnymi izotopami beta
 • µSv/h, przestrzenny równoważnik mocy dawki promieniowania X i gamma.


O tym produkcie można także poczytać i sprawdzić jego aktualną cenę na SupermarketStrazacki.plZASTOSOWANIE

 • wykrywanie i pomiar skażeń powierzchniowych nuklidami alfa, beta lub gamma promieniotwórczymi w laboratoriach izotopowych.
 • wykrywanie źródeł radioaktywnych na przejściach granicznych.
 • kontrolowanie terenu po awariach jądrowych, pożarach i katastrofach transportowych.
 • kontrola osłon przed promieniowaniem rentgenowskim X i gamma w medycynie i przy defektoskopii izotopowej.
 • kontrola powierzchniowych skażeń radioaktywnych.

 

monitor skażeń radioaktywnych Radiometr EKO-C/S z sondąUKOMPLETOWANIE:

- kabel USB z interfejsem EKO-C
- program Rejestrator na PC
- ładowarka akumulatorów
- torba do noszenia miernika
- instrukcja obsługi
- opakowanie pudełko kartonowe
- sonda EKO-A

 


DANE TECHNICZNE

Detektor: okienkowy licznik Geigera-Müllera.
Zakresy pomiarowe:
   moc dawki: 0.01 do 1000 µSv/h
   skażenie powierzchni: 0.1 do 10000 Bq/cm2
   częstość impulsów: 0.1 do 10000 cps.
Zakres energetyczny pomiaru:
   dla X i gamma: od 50 keV do 1.5 MeV, ±30%
   od 20 keV przy otwartej przesłonie
   (w odniesieniu do Cs-137)
   promieniowanie beta: powyżej 100keV
   promieniowanie alfa: powyżej 4 MeV.
Podstawowy błąd pomiaru
    promieniowania X i gamma:
    nie większy niż ± 15% (w odniesieniu do Cs-137)
    promieniowania alfa i beta:
    < ±50% (dla izotopów wymienionych w Karcie Badania)
Zasilanie monitora: bateria akumulatorków NiMH 4x1.2V, 2Ah.
Czas pracy ciągłej: nie mniej niż 40 godz.
Warunki klimatyczne:
   -temperatura -10°C do 40°C
   -wilgotność względna do 80% przy 30°C
Wymiary: 100mm x 170mm x 85mm (z uchwytem).
Masa: ok.500g.


FUNKCJE DODATKOWE

 • ułatwiająca wykrywanie i lokalizację źródła radioaktywnego.
 • odejmowania tła naturalnego promieniowania jonizującego.
 • uśredniania wyniku pomiaru.
 • współpraca z komputerem PC - przesyłanie wyników pomiaru.
 • zbierania wyników pomiaru w pamięci przyrządu ( opcja )
 • sygnalizujące:

          przekroczenie zakresu pomiarowego,
          ustawionego progu alarmu,
          podwyższonego poziomu promieniowania,
          niskie napięcie zasilania,
          zakończenie czasu ładowania akumulatorków.


ATESTY I ZEZWOLENIA

Atest Nr265/93 - C.L.O.R.
Zezwolenie Nr D-14249 - Państwowej Agenji Atomistyki na produkcję i dystrybucję.

 WARIANTY SPRZEDAŻY

Urządzenie oferowane jest w 2 możliwych wariantach:

1. Zestaw pomiarowy EKO-C_4.2 składający się z:
Radiometra EKO-C_4.2 z gniazdem sondy i z wewnętrzną pamięcią na 4200 wyniki pomiarów
Programu Rejestrator do rejestracji danych na komputerze PC
Kabla USB do połączenia radiometru z komputerem PC.

1. Zestaw pomiarowy EKO-C_4.2 składający się z:
Radiometra EKO-C_4.2 z sondą EKO-A i z wewnętrzną pamięcią na 4200 wyniki pomiarów
Programu Rejestrator do rejestracji danych na komputerze PC
Kabla USB do połączenia radiometru z komputerem PC.
Opis programu Rejestrator:

ZASTOSOWANIE:

W instytucjach kontrolujących stan środowiska lub nadzorujących prawidłowe i bezpieczne korzystanie z  źródeł  izotopowych, do  prowadzenia ciągłych pomiarów z ewidencją i  archiwizacją danych pomiarowych. Radiometry EKO-C i EKO-D mogą być wówczas traktowane jako specjalistyczne sondy dozymetryczne.
Transmisja danych pomiarowych przez złącze interfejsowe z kablem USB.

Program „REJESTRATOR” wyposażony jest w następujące funkcje:

    wtórnik wskazań przyrządu pomiarowego (sondy).
    określenie czasu pomiaru.
    uśrednianie wyników pomiarów zbieranych w ciągu 1, 6, 30 lub 60 min.
    przedstawianie otrzymanych danych w postaci tabel lub wykresów.
    zapamiętywanie danych z możliwością dostępu do danych archiwalnych.
    możliwość tworzenia dokumentacji w postaci wydruków.
    włączanie zewnętrznej sygnalizacji przekroczenia programowanych progów alarmu.
    transmisja danych zgromadzonych w komputerze do dalszego wykorzystania przez inne ośrodki dozoru i centralnego sterowania.
    symulacja działania programu przy użyciu wirtualnych przyrządów dozymetrycznych.
    pomiary umiejscowione na dolnym pasku zadań pozwalają na podgląd wyników w czasie pracy z innymi programami.
    praca z przyrządami podłączonymi zdalnie przez sieć lokalną lub Internet.Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Zadaj pytanie do konsultanta

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...