Oznakowanie BHP - znaki ostrzegawcze


Obowiązek wyposażenia obiektów w oznakowanie BHP określają ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczegółowe wymagania dotyczące wymiarów i barw, znaków bezpieczeństwa zawarte są w Polskich Normach.Miejsce i ilość oznaczeń powinny być uzależnione od wielkości terenu, na którym są one stosowane oraz od rodzajów i poziomu występujących zagrożeń. W naszej ofercie znajdziecie Państwo znaki zakazu, ostrzegawcze, nakazu i informacyjne, które powinny być stosowane jako znaki stałe.

Zobacz wykaz znaków i tabele formatów w poniższej karcie katalogowej:

  Karta katalogowa znaków ostrzegawczych ochrony i higieny pracy
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Wyraź swoją opinię


Pseudonim: *
Adres e-mail:
Twoja opinia: *
Aby wykluczyć, że jesteś botem, napisz mi proszę, czy lew jest kotem?
Twoja odpowiedź: *

Opinie na tej stronie są anonimowe, wystarczy podpisać się dowolnym pseudonimem.
Podanie adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne.


Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...