BHP


Uwaga! Oferta na niniejszych podstronach jest nieaktualna. Aktualna oferta znajduje się na stronie: https://www.supermarketstrazacki.pl/category/maski-bhp-i-inneW tym dziale proponujemy Państwu całą gamę produktów potrzebnych do zapewnienia zgodnych z przepisami BHP, właściwych i bezpiecznych warunków wykonywania pracy.
Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatne środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy  oraz informować go o sposobach posługiwania się tymi środkami (Art. 237 6  Kodeksu Pracy)
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...