Pytania i odpowiedzi (FAQ)


Co to jest liczba spienienia, jak to się ma do pian gaśniczych i czym się je wytwarza?

Liczba spienienia jest to stosunek objętości piany do objętości roztworu z którego ta piana powstała. Wyróżniamy 3 rodzaje pian gaśniczych: piana ciężka o liczbie spienienia Ls < 20, piana średnia o liczbie spienienia 21 < Ls < 200 oraz piana lekka z liczbą spienienia Ls > 200. Niektóre źródła podają najwyższą wartość Ls dla piany lekkiej jako 1000, jednak znane są generatory mogące tworzyć piane lekką o Ls = 1200. Urządzenia wytwarzające ww piany to: dla pian ciężkich - prądownice pianowe zwane inaczej prqdownicami niskiego spienienia, dla pian średnich - wytwornice pianowe lub wytwornice średniego spienienia, oraz dla pian lekkich - generatory piany, zwane również generatorami wysokiego spienienia.

W opisach sprzętu POK często powtarza się słowo PTFE. Co to takiego?

PTFE - policzterofluoroetylen [Teflon]. PTFE jest jednym z najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych (temperaturowy zakres pracy: od -200 do +260°C). Charakterystyczną cechą PTFE jest wysoka gęstość (ok. 2,2g/cm3). Jest on odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków, związków chemicznych oraz rozpuszczalników (nie jest odporny jedynie na metale alkaliczne w stanie czystym, trójfluorek chloru, czysty fluor oraz niektóre oleje fluorowe - przy jednoczesnym działaniu wysokiej temperatury). PTFE jest ponadto odporny na działanie czynników atmosferycznych oraz światła słonecznego. Policzterofluoroetylen charakteryzuje się bardzo niskim współczynnikiem tarcia (ponadto nie występuje w przypadku jego zastosowania zjawisko "drgań ciernych" - stick-slip). Posiada bardzo wysoką wytrzymałość na rozciąganie wynoszącą od 20 do 35 MPa, twardość(Shore D) 50 - 60, wytrzymałość dielektryczną na poziomie 55 kV /mm oraz dobre właściwości antyadhezyjne.

Jak to jest z tą wysoką jakością armatury wodno-pianowej firmy POK z Francji ?

Rzeczywiście, armatura ta charakteryzuje się wysoką jakością wykonania. Urządzenia odlewane są w formach grawitacyjnych z aluminium z pierwszego wytopu (nowe, nie złom), anodyzowane trwale czyli utwardzane powierzchniowo, pokrywane farbami epoksydowymi lub impregnowane PTFE (teflon). Części zużywalne wykonywane są albo z tworzyw albo ze stali nierdzewnej. Prócz jakości wykonania, armatura POK-a jest mała i lekka, nawet dwa razy mniejsza od obecnie znanych urządzeń, a wagowo nawet i więcej razy lżejsza. Sprzęt ten stosowany jest wszędzie tam gdzie nie można sobie pozwolić na buble: rafinerie i magazyny paliw, amerykańskie i francuskie atomowe łodzie podwodne i lotniskowce. Używany jest również przez brygady strażackie w Paryżu. W europie najpowszechniej używany w niemieckiej i francuskiej straży pożarnej.

Podajecie, że wkładka waszych węży IV-ER KONTEX to elastomer termoplastyczny (EPDM). Przy armaturze POK także pojawia się to określenie dla rączek i otoków głowic prądownic. Co to właściwie jest ten EPDM ?

EPDM (Etylo-Propylenewe-Dienowe-Monomery, terpolimer etylenowo-propylenowo-dienowy), elastomer usieciowany w procesie wulkanizacji siarkowej lub nadtlenkowej, cechujący się dobrymi właściwościami do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości jego struktury. EPDM posiada bardzo dobre właściwości m.in. odporność na warunki atmosferyczne (ozon i promieniowanie UV), odporność na działanie wody, dobre właściwości na działanie wysokich temperatur do +110°C, elastyczność w niskich temperaturach do -40°C, twardość w zakresie od 40-90 Shore A, wysoka odpornośc chemiczna.Jest idealny jako amortyzator i tłumik drgań. Temperatura powietrza niszcząca EPDM wynosi powyżej +150°C lub poniżej -54°C. Doraźna wytrzymałość na rozciąganie wynosi 170 bar a uszkodzenie następuje przy zmianie rozmiaru o 600%.
Trwałość EPDM wynosi minimum 50 lat.

Co to jest ICE ?

I.C.E. lub ICE (ang. In case of emergency, pol. w nagłym wypadku) - skrót informujący do kogo powinni zadzwonić ratownicy w razie nagłego wypadku. Stosowany przeważnie w dwóch formach:

  1. W książce adresowej telefonu komórkowego - jako kontakt "ICE" wpisuje się numer telefonu wybranej osoby. Jeśli takich osób jest kilka, to wpisuje się je pod hasłami "ICE1", "ICE2" itd.
  2. Na karcie "ICE" wielkości wizytówki wpisuje się imię, nazwisko i numer kontaktowy najbliższych osób.

W chwili wypadku służby ratownicze często nie wiedzą, z kim kontaktować się w sprawie osoby poszkodowanej. Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i może uratować życie, gdyż w razie potrzeby pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym (grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem, alergie).
Informacja podana za serwisem
remiza.com.pl

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...