Sorbent sypki Abso'net Superior


Sorbent sypki Abso’net Superior XTRASorbent sypki Abso’net Superior SpecialŚrodek pochłaniający do powszechnego użytku oparty na wysokiej jakości kalcynowanej glinie.

Charakterystyka
Abso’net Superior  jest środkiem w postaci dużych jasno-brązowych granulek oraz wysoko absorpcyjnego proszku. Jest wyprodukowany metodą termicznej aktywacji, w wysokiej temperaturze, drobnej, wysokiej jakości  gliny.  Charakteryzuje się doskonałą jakością absorpcji i wysokimi  mechanicznymi właściwościami w tym samym czasie.
Abso’net Superior jest uznanym pochłaniaczem, który jest zgodny z francuską normą NF P 98-190 dotyczącą używania go na drogach i autostradach narodowej sieci dróg francuskich. Abso’net Superior uzyskał także oficjalne zezwolenie MPA (Material Prüfungsamt) typ III R.

W użyciu produkt wykazuje następujące korzyści:

  • Bardzo dobra wydajność absorpcyjna.
  • Pozostawia powierzchnię bezpieczną, czystą, suchą, i otwartą dla ruchu drogowego po absorpcji wycieku. Nie ulega rozkładowi po absorpcji.
  • Produkt odporny na starcia podczas poddawania go naciskom mechanicznym.
  • Mała emisja pyłów.
  • Dobra wydajność przy zastosowaniu kwasów i silnych kwasów (patrz tabela poniżej)
  • Produkt lekki w transporcie i użytku.
  • Produkt niepalny

Parametry

 

Special 15/30

XTRA 20/50

Chłonność oleju

80 %

100 %

Chłonność wody

111 %

120 %

Ziarno

0,6 – 1,4 mm

0,3 - 0,85 mm

Wilgotność

2,7 %

4,0 %

Gęstość nasypowa

534 g/l

545 g/lZastosowanie
Jakość i właściwości Abso’net Superior pozwalają na jego powszechne zastosowanie, nawet w bardzo trudnych warunkach, zwłaszcza dla następujących użytkowników:
Stacje serwisowe, warsztaty samochodowe, firmy utrzymujące drogi i autostrady, lotniska, firmy serwisujące, firmy sprzątające, dworce kolejowe, firmy transportowe, wyposażenie ratunkowe, straż pożarna, armia, i inne.

Sorbent sypki Abso’net Superior

                      Abso’Net Superior Xtra 20/50             |            
Abso’Net Superior Special 15/30


Instrukcja użycia

Wysypywać produkt na wyciek do momentu jego kompletnego pokrycia. Pozostawić na 3 minuty. Wymieszać granulki dla pewności że wszystkie mają kontakt z cieczą. Pozostawić na kolejne 2 minuty. Oczyścić powierzchnię za pomocą szczotki. Utylizacja pozyskanego produktu musi być zgodna z regulacjami eliminacji obwodów zgodnie z ich naturą. Ich pozyskiwanie, znakowanie i eliminacja muszą spełniać wymogi aktualnych przepisów.

Sorbent sypki Abso’net Superior

TABELA KOMPATYBILNOŚCI Z CIECZAMI
attapulgitu kalcynowanego (seria Superior)

Poniższa tabela wskazuje związki, które są bezpiecznie pochłaniane przez sorbenty serii Superior

Kwasy nieorganiczne

Węglowodory aromatyczne

Ketony

Kwasy organiczne

Fluorowcopochodne węglowodorów aromatycznych

Związki nitrowe i nitrozowe

Alkohole i glikole

Związki zasadowe

Estry kwasów fosforowych (organofosforany)

Aldehydy

Cyjaniany i nitryle

Epoksydy

Węglowodory alifatyczne

Pochodne hydrazynowe / Hydrazydy

Nadtlenki

Fluorowcopochodne węglowodorów alifatycznych

Cyjaniany i izocyjaniany

Fenole i krezole

Amidy, anilidy i imidy

Halogenki nieorganiczne

Siarczki i tioalkohole

Aminy alifatyczne

Metale ciężkie

Siarczany (VI) i (IV)

Aminy aromatyczne

Estry i etery

Fluorowcopochodne eterów


Karta katalogowa sorbentów Abso’net Superior Special i Xtra.

.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Zadaj pytanie do konsultanta

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...