Szkolenia


Prowadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Duży nacisk kładziemy na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu znajomości przepisów ppoż., zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Uzupełniając ofertę w zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, uruchomiliśmy także usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w skład których wchodzą m.in. szkolenia wstępne, okresowe wszystkich grup zawodowych, specjalistyczne, postępowanie powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje maszyn urządzeń, doradztwo z zakresu BHP i prawa pracy.

Szkolenia BHP przeprowadzane są przez doświadczonych wykładowców, zgodnie z Rozporządzeniem ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz 1860)

Zapewniamy materiały szkoleniowe, wydanie odpowiednich zaświadczeń po ukończeniu kursu, przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Jesteśmy elastyczni w zakresie terminów szkoleń.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Zadaj pytanie do konsultanta

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...