Projekty i doradztwo


Oferujemy pomoc związaną z dostosowaniem zarówno już istniejących jak i nowych budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie  i aktualizacje min. dokumentacji pożarowo - technicznej tj. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które są wymagane dla niemalże każdego obiektu, plany ewakuacji, plany rozmieszczenia sprzętu ppoż. oraz oznakowania znakami ppoż., ewakuacyjnymi i innymi, analizy, ekspertyzy oraz konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Wykonujemy projekty systemów zabezpieczeń technicznych dla małych oraz dużych obiektów typu hipermarkety, hotele, szpitale, biurowce, hala sportowa, hale magazynowe:

 • systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru
 • dźwiękowych systemów ostrzegania
 • samodzielne urządzenia gaszące
 • systemy sygnalizacji włamania i napadu
 • systemy kontroli dostępu
 • systemy telewizji przemysłowej
 • systemy wykrywania gazu
 • zintegrowanych systemów zabezpieczeń pożarowych
  • systemy alarmowe pożaru
  • dźwiękowe systemy ostrzegania
  • systemy sterowania gaszeniem
  • systemy sterowania oddymianiem
  • systemy sterowania drzwiami ewakuacyjnymi
  • systemy detekcji gazów
  • systemy nadzoru i wizualizacji zagrożeń

Projekty wykonawcze są realizowane przez doświadczonych projektantów, posiadających uprawnienia wydane zarówno przez instytucje państwowe takie jak SGSP (Szkoła Główna Służby Pożarniczej), CNBOP (Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej), SITP (Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa), NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) jak i prywatnych producentów poszczególnych systemów.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...