Horpol - Profesjonalny sprzęt dla strażyhttp://horpol.comHorpol 1 Sp.z o.o Profesjonalny sprzęt dla straży2022 Horpol 1 Sp.z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.pl60http://horpol.com/include/images/logo-bg.gif HORPOL 1 Sp.z.o.http://horpol.comDotacje z WFOŚiGW dla OSPRuszyła kolejna edycja dotacji dla OSP z NFOŚiGW    W styczniu 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Po ustaleniu zasad, oddziały terenowe Funduszu rozpoczynają swoje edycje wojewódzkie programu.   Aktualizacja 1 czerwca 2021. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.     Na realizację programu w roku przeznaczono z NFOŚiGW 16 mln zł.   Końcowe kwoty mogą być wyższe, zależnie od partycypacji w dotacji przez WFOŚiGW. W roku 2020 było to ok 24 mln zł łącznie. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2880 szt. sprzętu, przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP. Oznacza to, że każda jednostka zakwalifikowana do dotacji otrzyma dofinansowanie na zakup minimum 1 rzeczy. Maksimum rzeczy (nie sztuk) nie jest określone, muszą być one jednak wybrane z wykazu, który prezentujemy poniżej. Ilość sztuk wnioskowanych konkretnej rzeczy jest dowolna. Ograniczeniem wyboru towarów jest przyznana kwota dofinansowania, o tym niżej. W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW. Ostateczny kształt wysokości dotacji kwotowej i procentowej w poszczególnych WFOŚiGW otrzymamy po rozstrzygnięciu konkursu wewnętrznego z NFOŚiGW.   Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji?: Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym "Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.   W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do handlowców pod wykazem.   Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1). Kliknij w nazwę by zobaczyć propozycje sprzętowe.   Lp. Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty    Wyposażenie osobiste ochronne strażaka 1. Ubranie specjalne Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 2. Buty specjalne strażackie skórzane Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 3. Buty specjalne strażackie gumowe Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 4. Rękawice specjalne Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 5. Kominiarka niepalna strażacka Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 6. Hełm strażacki Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 7. Ubranie koszarowe Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa) 8. Spodnie pilarza   9. Wodery   10. Kombinezon ochronny na owady Min. trójwarstwowy. 11. Aparat powietrzny nadciśnieniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 12. Butla do aparatu powietrznego   13. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 14. Sygnalizator bezruchu Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 15. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym     Sprzęt łączności 1. Radiotelefon przenośny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. 2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego   3. Radiotelefon przewoźny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. 4. System selektywnego alarmowania   5. Megafon   6. Syrena alarmowa     Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 1. Drabina przenośna ratownicza Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 2. Agregat prądotwórczy Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA 3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 4. Motopompa pożarnicza Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 5. Pompa pływająca Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 6. Zbiornik przenośny na wodę Pojemność zbiornika min. 2000 dm3 7. Wąż ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 8. Wąż tłoczny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 9. Smok ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 10. Prądownica wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 11. Prądownica pianowa Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 12. Wytwornica piany Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 13. Kurtyna wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 14. Zasysasz liniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 15. Rozdzielacz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 16. Zbieracz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 17. Stojak hydrantowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 18. Tłumica   19. Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne   20. Pilarka do drewna Moc silnika min 2,2 kW. 21. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych Moc silnika  min. 4,0 kW. 22. Piła tarczowa do stali i betonu Moc silnika min. 3,0 kW. 23. Detektor prądu przemiennego   24. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla Wielo- lub jednogazowy 25. Wentylator oddymiający Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h 26. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej   27. Sprzęt do oznakowania terenu akcji   28. Parawan ochronny   29. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG   30. Siodełko wężowe   31. Mostek przejazdowy   32. Sito kominowe   33. Spalinowy opryskiwacz plecakowy Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3 34. Bosak dielektryczny   35. Nożyce dielektryczne   37. Latarka kątowa   38. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów   39. Podpora stabilizująca   40. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 41. Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m   42. Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego   43. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny   44. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem     Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2021@straz.com.pl  lub - jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu - telefoniczny z biurem 22 750-62-49.   Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:     łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - 607 444 060   mazowieckie, podlaskie i lubelskie - 721 484 222   dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - 605 324 400   zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - 693 044 900     Lista województw i danych programu (będzie uzupełniana na bieżąco): Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowym     Województwo Kwota całkowita w programie Wielkość  dotacji do x%/ maks. kwota Rozpoczęcie składania wniosków Termin składania wniosków Szczegóły, dokumenty, wnioski 1 Dolnośląskie 2,5 mln do 40% KK do 20 tyś zł 12.05.2021 15.06.2021 link 2 Kujawsko-Pomorskie 1,115 mln zł do 70% KK do 15 tyś zł 1.03.2021 30.03.2021 link 3 Lubelskie ? do 100% KK do 15 tyś zł 14.04.2021 30.04.2021 link 4 Lubuskie 2 mln zł do 100% KK do 20 tyś zł 19.03.2021 23.04.2021 link 5 Łódzkie 3 mln zł do 90% KK do 25 tyś zł 12.04.2021 16.04.2021 link 6 Małopolskie 1 mln zł do 50% KK do 25 tyś zł 1.04.2021 30.04.2021 link 7 Mazowieckie ? do 85% KK do 20 tyś zł 15.04.2021 29.04.2021 link 8 Opolskie ? do 100% KK do 20 tyś zł 8.03.2021 31.12.2021 link 9 Podkarpackie 1,1 mln zł do 90% KK do 12 tyś zł 12.04.2021 23.04.2021 link 10 Podlaskie 1,1 mln zł do 100% KK do 25 tyś zł 28.04.2021 28.05.2021 link 11 Pomorskie ? do 100% KK do 25 tyś zł 3.03.2021 16.04.2021 link 12 Śląskie 2 mln zł do 75% KK do 25 tyś zł 6.04.2021 31.05.2021 link 13 Świętokrzyskie 1,7 mln zł do 100% KK do 10 tyś zł 19.04.2021 14.05.2021 link 14 Warmińsko-Mazurskie 1,05 mln zł do 100% KK do 25 tyś zł 19.04.2021 30.04.2021 link 15 Wielkopolskie 1,5 mln zł do 100% KK do 25 tyś zł 22.04.2021 26.05.2021 link 16 Zachodniopomorskie 1,2 mln zł do 90% KK do 25 tyś zł 6.04.2021 7.05.2021 link   Terminy składania wniosków Szczegóły programu w każdym województwie będzie można sprawdzić w linkach umieszczonych dla każdego województwa w powyższej tabeli.   Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowymhttp://horpol.com/2/502,Dotacje-z-WFOŚiGW-dla-OSPhttp://horpol.com/2/502,Dotacje-z-WFOŚiGW-dla-OSPThu, 07 Jan 2021 14:54:00 +0100Dotacje z MSWiA 2021Jednostki OSP poza systemem KSRG mogą ubiegać się o dotację z MSWiA Przedstawiamy kompletny zakres przedmiotowy z dotacji MSWiA na rok 2021 dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych nie należących do systemu KSRG. Aktualizacja 4 maja 2021 Produkty w linkach można obejrzeć bezpośrednio po kliknięciu. W przypadku chęci zapoznania się z alternatywnymi propozycjami sprzętowymi prosimy użyć wyszukiwarki w sklepie. Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres mswia2021@straz.com.pl lub z naszym przedstawicielem wg poniższego wykazu: Nasi przedstawiciele na Państwa terenie: łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - 607 444 060 mazowieckie, podlaskie i lubelskie - 721 484 222 dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - 605 324 400 zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - 693 044 900 UWAGA! W poniższym wykazie przedstawiamy kompletny zakres przedmiotowy na realizację zadania publicznego pn: "Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych" w roku 2021, zatwierdzony w dniu 23 kwietnia b.r przez Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Macieja Wąsika. Wykaz jest bardzo podobny do wykazu KSRG, oznaczyliśmy w nim na czerwono pozycje, których nie mogą kupić jednostki poza systemem KSRG oraz na zielono te pozycje, które zostały dodane specjalnie dla jednostek poza systemem. Remont/wyposażenie budynku 1. fantom RKO 2. myjka do węży 3. pralka/suszarka do ubrań specjalnych 4. remont strażnicy 5. suszarka do węży 6. system podtrzymania ładowania pojazdów 7. system wyciągu spalin 8. szafka na ubrania specjalne 9. zestaw do naprawy węży 10. zwijadło do węży Sprzęt transportowy 1. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy lekki samochód ratownictwa technicznego lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy 2. łódź ratownicza min. 6 osobowa wraz z przyczepą 3. mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą 4. pojazd ATV/UTV - pojazd czterokołowy typu "Quad" 5. przyczepa transportowa 6. samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, ze zbiornikiem środka gaśniczego. samochód podzespołu poszukiwawczo-ratowniczego samochód ratownictwa wodnego samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnik hydrauliczny 7. średni samochód ratowniczo-gaśniczy (w tym używany *) Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 1. agregat prądotwórczy min. 2,2 kVA 2. agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych 3. akumulator do defibrylatora AED 4. akumulator do kamery termowizyjnej 5. akumulator do latarki 6. bosak 7. butla tlenowa o pojemności sprężonego tlenu min 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar 8. chwytak do poskramiania zwierząt 9. cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy) czujnik tlenku węgla (wyposażenie namiotu ratowniczego) 10. defibrylator AED 11. deska ortopedyczna 12. detektor (wielo- lub jednogazowy) umożliwiający pomiar stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla 13. detektor prądu przemiennego 14. drabina przenośna 15. działko wodno - pianowe echosonda 16. elektrody AED elektrohydrauliczne narzędzia 17. gaśnica (min. 5kg/5dm3 środka gaśniczego) 18. generator piany lekkiej 19. hydrauliczna pompa ręczna 20. hydronetka 21. indywidualne urządzenie wypornościowe 22. kamera termowizyjna 23. kamizelka KED 24. kilof 25. klucz do łączników 26. klucz do pokryw studzienek 27. klucz hydrantowy klucz nastawny dielektryczny 28. koc gaśniczy koc/śpiwór (wyposażenie namiotu ratowniczego) 29. kołnierz ortopedyczny koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu "węgorz" lub boja SP 30. końcówki do rozpieracza kolumnowego 31. kosz na smok ssawny kotwica z liną krzesło (wyposażenie namiotu ratowniczego) 32. kurtyna wodna 33. lanca gaśnicza 34. latarka czołowa 35. latarka/reflektor lina cumownicza lina półstatyczna 25 m/50m 36. linka strażacka lornetka 37. łańcuch do rozpieracza ramieniowego 38. łańcuchy śnieżne do samochodu pożarniczego 39. łom 40. łopata łóżko polowe (wyposażenie namiotu ratowniczego) 41. młot 42. mostek przejazdowy 43. motopompa pływająca 44. motopompa pożarnicza nagrzewnica do namiotu ratowniczego 45. nakładka pianowa do prądownicy 46. nakładki antypoślizgowe na buty do poruszania się po lodzie namiot ratowniczy 47. narzędzie elektrohydrauliczne 48. noszak do węży 49. nosze 50. nożyce dielektryczne 51. nożyce do cięcia pedałów 52. nożyce do cięcia prętów 53. nożyce hydrauliczne 54. nóż do pasów 55. opryskiwacz plecakowy 56. osprzęt do poduszki pneumatycznej oświetlenie nawigacyjne 57. parawan 58. pas mocujący do deski ortopedycznej 59. pilarka do drewna 60. pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych 61. piła do cięcia stali i betonu 62. piła do cięcia szyb 63. piła szablasta akumulatorowa 64. pirometr płachta ewakuacyjna 65. pływak z zatrzaśnikiem 66. podest ratowniczy 67. podpory stabilizujące 68. poduszka pneumatyczna 69. pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży 70. pompa z napędem turbinowym 71. pompa zanurzeniowa 72. prądownica pianowa 73. prądownica wodna przecinak ręczny 74. przedłużacz na zwijadle 75. przełącznik 76. przenośny zestaw oświetleniowy 77. przewody hydrauliczne 78. reduktor do butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu min 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar 79. rozdzielacz 80. rozpieracz ramieniowy z akcesoriami 81. rozsiewacz sorbentów 82. rzutka ratownicza 83. siekiera 84. silnik zaburtowy 85. siodełko wężowe 86. sito kominowe skokochron 87. smok ssawny 88. sorbent 89. sprzęt do oznakowania terenu akcji 90. stabilizator głowy do deski ortopedycznej 91. stojak hydrantowy 92. szpadel 93. szyna Kramera 94. ściągacz linowy (wyciągarka ręczna) wraz z linkami 95. środek pianotwórczy 96. tłumica 97. topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne 98. trójnóg ratowniczy 99. wąż gumowy do szybkiego natarcia 100. wąż ssawny 101. wąż tłoczny 102. wentylator oddymiający 103. widły 104. wiosło 105. wkrętarka akumulatorowa worek typu "jaskiniowego" 106. wyciągarka samochodowa z osprzętem 107. wysysacz głębinowy 108. wytwornica piany 109. zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG 110. zasysacz liniowy 111. zbieracz 112. zbijak do szyb samochodowych zbiornik do cieczy ropopochodnych 113. zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3 114. zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź z płozami, sanie lodowe, trap pneumatyczny) 115. zestaw do Triage 116. zestaw do wyważania drzwi 117. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz) 118. zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów zestaw przyrządów umożliwiających pomiar minimum: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru (dopuszcza się przyrządy wielofunkcyjne) 119. zestaw ratownictwa medycznego R1 Sprzęt informatyki i łączności 1. akumulator do radiotelefonu 2. ładowarka do radiotelefonu 3. megafon 4. radiotelefon 5. syrena alarmowa 6. system selektywnego alarmowania 7. zestaw podhełmowy do radiotelefonu Wyposażenie osobiste i ochronne 1. aparat powietrzny nadciśnieniowy bloczek ratowniczy podwójny bloczek ratowniczy pojedynczy 2. butla do aparatu powietrznego gwizdek zawieszany 3. hełm strażacki indywidualne urządzenie wypornościowe kamizelka asekuracyjna o wyporności min. 80N z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym karabinek zakręcany stalowy HMS/duży prześwit kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego/technicznego/wysokościowego kolce lodowe 4. kombinezon ochronny pszczelarski kombinezon specjalistycznej grupy ratowniczej 5. kominiarka niepalna 6. lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3B z butami i rękawicami lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m na bębnie lub w zasobniku lonża regulowana 7. maska do aparatu powietrznego z pokrowcem nakładki antypoślizgowe na buty do poruszania się po lodzie nóż ratowniczy 8. obuwie strażackie gumowe 9. obuwie strażackie skórzane 10. ochronniki słuchu 11. pas strażacki z zatrzaśnikiem 12. podpinka linkowa przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą rękawice dielektryczne rękawice do ratownictwa technicznego/wysokościowego rękawice ochronne do ratownictwa wodnego 13. rękawice specjalne skafander nurkowy typ mokry z kapturem, rękawicami, butami i pasem balastowym 14. spodnie pilarza/nogawice pilarza/nogawki ochronne 15. spodniobuty lub wodery sprzęt ABC (płetwy, maska nurkowa, fajka do oddychania) suchy skafander ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami 16. sygnalizator bezruchu 17. szelki ratownicze szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym/uprząż asekuracyjna śruba lodowa 18. ubranie specjalne (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez KG PSP) 19. ubranie żaroodporne uprząż ewakuacyjna (trójkąt ewakuacyjny) * samochód używany musi posiadać opinię, o której mowa w art. 7a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. W sprawie terminów zgłaszania się po dotację, wielkości dotacji czy udziału procentowego wkładu własnego prosimy się pytać w swoich Komendach Powiatowych/ Miejskich PSP.http://horpol.com/2/501,Dotacje-z-MSWiA-2021http://horpol.com/2/501,Dotacje-z-MSWiA-2021Mon, 27 Apr 2020 14:54:00 +0200SzkoleniaProwadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Duży nacisk kładziemy na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu znajomości przepisów ppoż., zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Uzupełniając ofertę w zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, uruchomiliśmy także usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w skład których wchodzą m.in. szkolenia wstępne, okresowe wszystkich grup zawodowych, specjalistyczne, postępowanie powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje maszyn urządzeń, doradztwo z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenia BHP przeprowadzane są przez doświadczonych wykładowców, zgodnie z Rozporządzeniem ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz 1860) Zapewniamy materiały szkoleniowe, wydanie odpowiednich zaświadczeń po ukończeniu kursu, przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Jesteśmy elastyczni w zakresie terminów szkoleń.http://horpol.com/11/499,Szkoleniahttp://horpol.com/11/499,SzkoleniaWed, 24 Jul 2019 12:47:00 +0200Dotacje z KSRG 2021Jaki sprzęt podlega dotacji KSRG w 2021?   Przedstawiamy kompletny zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" w roku 2021 Wykaz znacząco różni się od ubiegłorocznych, zostało dodanych wiele produktów, nieobecnych w poprzednich latach. Nieustannie wsłuchując się w Wasze potrzeby, kolejny raz do poniższego zestawienia wybraliśmy produkty gwarantujące jakość, skuteczność i satysfakcję. Tak jak potrzebujecie. Produkty w linkach można obejrzeć bezpośrednio po kliknięciu. W przypadku chęci zapoznania się z alternatywnymi propozycjami prosimy użyć wyszukiwarki  w sklepie lub kontakt z naszymi specjalistami.   Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres ksrg2021@straz.com.pl lub z naszym specjalistą wg poniższego wykazu:   Nasi specjaliści na Państwa terenie:     łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - 607 444 060   mazowieckie, podlaskie i lubelskie - 721 484 222   dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie -  605 324 400   zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - 693 044 900         Zakres przedmiotowy dotacji na realizację zadania publicznego pn. "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego" w roku 2021: aktualizacja 3 września 2021   Remont/wyposażenie budynku 1. fantom RKO 2. myjka do węży 3. pralka/suszarka do ubrań specjalnych 4. remont strażnicy 5. suszarka do węży 6. system podtrzymania ładowania pojazdów 7. system wyciągu spalin 8. szafka na ubrania specjalne 9. zestaw do naprawy węży 10. zwijadło do węży   Sprzęt transportowy 1. ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy 2. lekki samochód ratownictwa technicznego 3. lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy 4. łódź ratownicza min. 6 osobowa wraz z przyczepą 5. mikrobus do przewozu do 9 osób łącznie z kierowcą 6. pojazd ATV/UTV - pojazd czterokołowy typu "Quad" 7. przyczepa transportowa 8. samochód podzespołu poszukiwawczo-ratowniczego 9. samochód ratownictwa wodnego 10. samochód z drabiną mechaniczną lub podnośnik hydrauliczny 11. średni samochód ratowniczo-gaśniczy   Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 1. agregat prądotwórczy min. 2,2 kVA 2. agregat zasilający do hydraulicznych narzędzi ratowniczych 3. akumulator do defibrylatora AED 4. akumulator do kamery termowizyjnej 5. akumulator do latarki 6. bosak 7. butla tlenowa o pojemności sprężonego tlenu min 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar 8. chwytak do poskramiania zwierząt 9. cylinder rozpierający (rozpieracz kolumnowy) 10. czujnik tlenku węgla (wyposażenie namiotu ratowniczego) 11. defibrylator AED 12. deska ortopedyczna 13. detektor prądu przemiennego 14. drabina przenośna 15. działko wodno - pianowe 16. echosonda 17. elektrody AED 18. elektrohydrauliczne narzędzia 19. gaśnica (min. 5kg/5dm3 środka gaśniczego) 20. generator piany lekkiej 21. hydrauliczna pompa ręczna 22. hydronetka 23. kamera termowizyjna 24. kamizelka KED 25. kilof 26. klucz do łączników 27. klucz do pokryw studzienek 28. klucz hydrantowy 29. klucz nastawny dielektryczny 30. koc gaśniczy 31. koc/śpiwór (wyposażenie namiotu ratowniczego) 32. kołnierz ortopedyczny 33. koło ratunkowe lub pas ratowniczy typu "węgorz" lub boja SP 34. końcówki do rozpieracza kolumnowego 35. kosz na smok ssawny 36. kotwica z liną 37. krzesło (wyposażenie namiotu ratowniczego) 38. kurtyna wodna 39. lanca gaśnicza 40. latarka/reflektor 41. lina cumownicza 42. lina półstatyczna 25 m/50m 43. linka strażacka 44. lornetka 45. łańcuch do rozpieracza ramieniowego 46. łańcuchy śnieżne do samochodu pożarniczego 47. łom 48. łopata 49. łóżko polowe (wyposażenie namiotu ratowniczego) 50. młot 51. mostek przejazdowy 52. motopompa pływająca 53. motopompa pożarnicza 54. nagrzewnica do namiotu ratowniczego 55. nakładka pianowa do prądownicy 56. namiot ratowniczy 57. noszak do węży 58. nosze 59. nożyce dielektryczne 60. nożyce do cięcia pedałów 61. nożyce do cięcia prętów 62. nożyce hydrauliczne 63. nóż do pasów 64. opryskiwacz plecakowy 65. osprzęt do poduszki pneumatycznej 66. oświetlenie nawigacyjne 67. parawan 68. pas mocujący do deski ortopedycznej 69. pilarka do drewna 70. pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych 71. piła do cięcia stali i betonu 72. piła do cięcia szyb 73. piła szablasta akumulatorowa 74. pirometr 75. płachta ewakuacyjna 76. pływak z zatrzaśnikiem 77. podest ratowniczy 78. podpory stabilizujące 79. poduszka pneumatyczna 80. pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem węży 81. pompa z napędem turbinowym 82. pompa zanurzeniowa 83. prądownica pianowa 84. prądownica wodna 85. przecinak ręczny 86. przedłużacz na zwijadle 87. przełącznik 88. przenośny zestaw oświetleniowy 89. przewody hydrauliczne 90. reduktor do butli tlenowej o pojemności sprężonego tlenu min 400 litrów przy ciśnieniu 150 bar 91. rozdzielacz 92. rozpieracz ramieniowy z akcesoriami 93. rozsiewacz sorbentów 94. rzutka ratownicza 95. siekiera 96. silnik zaburtowy 97. siodełko wężowe 98. sito kominowe 99. skokochron 100. smok ssawny 101. sorbent 102. sprzęt do oznakowania terenu akcji 103. stabilizator głowy do deski ortopedycznej 104. stojak hydrantowy 105. szpadel 106. szyna Kramera 107. ściągacz linowy (wyciągarka ręczna) wraz z linkami 108. środek pianotwórczy 109. tłumica 110. topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjne 111. trójnóg ratowniczy 112. wąż gumowy do szybkiego natarcia 113. wąż ssawny 114. wąż tłoczny 115. wentylator oddymiający 116. widły 117. wiosło 118. wkrętarka akumulatorowa 119. worek typu "jaskiniowego" 120. wyciągarka samochodowa z osprzętem 121. wysysacz głębinowy 122. wytwornica piany 123. zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG 124. zasysacz liniowy 125. zbieracz 126. zbijak do szyb samochodowych 127. zbiornik do cieczy ropopochodnych 128. zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3 129. zestaw do działań ratowniczych na lodzie (np. łódź z płozami, sanie lodowe, trap pneumatyczny) 130. zestaw do Triage 131. zestaw do wyważania drzwi 132. zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych (agregat zasilający, nożyce, rozpieracz) 133. zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów 134. zestaw przyrządów umożliwiających pomiar minimum: stężeń wybuchowych, tlenu, tlenku węgla i siarkowodoru (dopuszcza się przyrządy wielofunkcyjne) 135. zestaw ratownictwa medycznego R1 Sprzęt informatyki i łączności 1. akumulator do radiotelefonu 2. ładowarka do radiotelefonu 3. megafon 4. radiotelefon 5. syrena alarmowa 6. system selektywnego alarmowania 7. zestaw podhełmowy do radiotelefonu Wyposażenie osobiste i ochronne 1. aparat powietrzny nadciśnieniowy 2. bloczek ratowniczy podwójny 3. bloczek ratowniczy pojedynczy 4. butla do aparatu powietrznego 5. gwizdek zawieszany 6. hełm strażacki 7. indywidualne urządzenie wypornościowe 8. kamizelka asekuracyjna o wyporności min. 80N z uprzężą i sygnalizatorem świetlnym 9. karabinek zakręcany stalowy HMS/duży prześwit 10. kask ochronny z możliwością zamocowania oświetlenia z przeznaczeniem do ratownictwa wodnego/technicznego/wysokościowego 11. kolce lodowe 12. kombinezon ochronny pszczelarski 13. kombinezon specjalistycznej grupy ratowniczej 14. kominiarka niepalna 15. lekkie ubranie ochrony przeciwchemicznej min. typ 3B z butami i rękawicami 16. lina ratownicza pływająca o długości min. 50 m na bębnie lub w zasobniku 17. lonża regulowana 18. maska do aparatu powietrznego z pokrowcem 19. nakładki antypoślizgowe na buty do poruszania się po lodzie 20. nóż ratowniczy 21. obuwie strażackie gumowe 22. obuwie strażackie skórzane 23. ochronniki słuchu 24. pas strażacki z zatrzaśnikiem 25. podpinka linkowa (wężowa) 26. przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą 27. rękawice dielektryczne 28. rękawice do ratownictwa technicznego/wysokościowego 29. rękawice ochronne do ratownictwa wodnego 30. rękawice specjalne 31. skafander nurkowy typ mokry z kapturem, rękawicami, butami i pasem balastowym 32. spodnie pilarza/nogawice pilarza/nogawki ochronne 33. spodniobuty lub wodery 34. sprzęt ABC (płetwy, maska nurkowa, fajka do oddychania) 35. suchy skafander ratowniczy w komplecie z kapturem i rękawicami 36. sygnalizator bezruchu 37. szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym/uprząż asekuracyjna 38. śruba lodowa 39. ubranie specjalne (zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez KG PSP) 40. ubranie żaroodporne 41. uprząż ewakuacyjna (trójkąt ewakuacyjny)                            * zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez KG PSP     Lista i linki będą aktualizowane.http://horpol.com/2/315,Dotacje-z-KSRG-2021http://horpol.com/2/315,Dotacje-z-KSRG-2021Fri, 01 Mar 2019 08:18:00 +0100Zestaw ratownictwa wysokościowegoZestaw ratownictwa wysokościowego podstawowy, zgodny z KSRG bez szelek bezpieczeństwa Zestaw umieszczony w worku typu jaskiniowego. Spełnia wymagania pkt 2.5 części 2 Zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG z lipca 2013 roku. Wersja bez szelek dedykowana tym jednostkom, które posiadają już na wyposażeniu 2 kpl szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym. Uwaga! Zestaw oferujemy w dwóch wielkościach worka: worek mały, który pomieści tylko nw zestaw oraz worek duży, który zalecamy wybrać w przypadku gdy jednostka będzie chciała zestaw uzupełnić o sprzęt dodatkowy np kaski alpinistyczne, latarki czołowe czy przyrządy zjaZdowo-asekuracyjne. Skład zestawu: Worek  typu jaskiniowego * - 1 szt Lina alpinistyczna statyczna 50m  - 1 szt Taśma szyta (zaczep taśmowy) 120 cm  - 10 szt Karabinki zakręcane stalowe HMS /duży prześwit  - 10 szt Bloczek ratowniczy pojedynczy  - 1 szt * worek do wyboru (w opcjach): Mały o pojemności 33 litry, 300 x 300 x 600 mm Duży o pojemności 81 litrów, 400 x 400 x 800 mmhttp://horpol.com/2/495-494,Zestaw-ratownictwa-wysokościowegohttp://horpol.com/2/495-494,Zestaw-ratownictwa-wysokościowegoTue, 14 Jul 2015 10:57:00 +0200Ratownictwo wysokościoweSpecjalnie na potrzeby ratownictwa wysokościowego stworzyliśmy ofertę zgodną z wytycznymi KSRG. Znajdą w niej Państwo kompletne worki jaskiniowe z wymaganym wyposażeniem jak również pojedyncze produkty z wymogów KSRG oraz sprzęt uzupełniający. O produktach z tego działu można także poczytać i sprawdzić aktualną cenę na SupermarketStrazacki.plhttp://horpol.com/2/494,Ratownictwo-wysokościowehttp://horpol.com/2/494,Ratownictwo-wysokościoweTue, 14 Jul 2015 10:47:00 +0200Pokrowce na butle powietrznePokrowiec na butlę powietrzną Materiał: Plaviatex Multi Gramatura materiału: 530 gram/m2 Grubość materiału: 0,65 mm Pokrowiec wykonany jest z tkaniny Trudnopalnej – Antyelektrostatycznej, zabezpiecza butlę przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniem, łatwy w zakładaniu. Ściąganie sznurkiem ze stoperem blokującym rozwiązanie. Dostępne Kolory: Żółty fluorescencyjny Pomarańczowy fluorescencyjny Granatowy Uwaga! Na zamówienie możliwy dowolny mix ww kolorów, np pomarańczowo-granatowy, żółto-granatowy itp. bez dopłat. Dostępny także pokrowiec z pianką i odblaskami: W dolej części pokrowca umieszczono piankę dodatkowo chroniąca butlę przed obiciem lub upadkiem. Taśma zastosowana w produkcji pokrowca, jest to produkt Firmy 3M (taśma ostrzegawcza trudnopalna). PLAVIATEX MULTI - Tkanina na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekana PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne oraz gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym zginanie przy temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343, EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN 14116, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. W produkcji pokrowca wykorzystano technikę podwójnego zgrzewu Odporność chemiczna materiału: - o-ksylen klasa 3 - butanol-l-ol klasa 3 - HaOH  10% - klasa 3 - H2SO4 30% klasa 3   Aminy - bifenylo-4-amina - benzydyna - 4-chloro-o-toluidyna - 2-naftyloamina - 4-chloroanilina - 4-metoksy-m-fenylenodiamina - 4,4-diamino-difenylometan - 3,3-dichlorobenzydyna - 3,3 dimetoksybenzydyna - 3,3 dimetylobenzydyna - 4,4 metylenodi-o-toluidyna - p-krezydyna - 4,4 metyleno-bis-(2-chloraanilina) - 4,4 tiodianilina - o-toluidyna - 4-metylo-m-fenylenodiamina - 2,4,5-trymetyloanilina - 5-nitro-o-toluidyna - 4 - aminoazobenzen   - 4-amino-2,3-dimetyloazbenzen - o-anizydynahttp://horpol.com/2/493-25,Pokrowce-na-butle-powietrznehttp://horpol.com/2/493-25,Pokrowce-na-butle-powietrzneTue, 14 Jul 2015 10:20:00 +0200Ubranie do zwalczania barszczu sosnowskiego IZOC-3IZOC-3 Indywidualny Zestaw Ochrony Chemicznej Stworzony z myślą o profesjonalnym zabezpieczeniu osób wykonujących pracę z użyciem środków chemicznych i pestycydów. Może być stosowany do zwalaczania Barszczu Sosnowskiego. Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem w zakresie norm przywołanych dla poszczególnych elementów zestawu. Gotowy na profesjonalne wyzwania. Spełniane normatywy: Maska: PN-EN 136:2001, EN 14387, EN 143 Kombinezon:  EN 340:2003, EN 13034:2005 (Typ 4), EN 14605:2005 (Typ 3), EN 1149-5:2008 (Właściwości antyelektrostatyczne) Rękawice: EN 420:2003+A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003 Długi termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji Dobierając rozmiar weź pod uwagę swoje ubranie i by kombinezon nie był zbyt obcisły dla maksymalnego komfortu noszenia. Zestaw pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków. KONTAKT Z ŚRODKAMI CHEMICZNYMI STANOWI NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA. POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.http://horpol.com/2/492-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-3http://horpol.com/2/492-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-3Tue, 14 Jul 2015 08:48:00 +0200Ubranie do zwalczania barszczu sosnowskiego IZOC-2IZOC-2 Indywidualny Zestaw Ochrony Chemicznej Stworzony z myślą o zabezpieczeniu osób wykonujących pracę z użyciem środków chemicznych i pestycydów. Może być stosowany do zwalaczania Barszczu Sosnowskiego (w szczególnych przypadkach użyć wersji ISOC-3 z maską pełnotwarzową). Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem w zakresie norm przywołanych dla poszczególnych elementów zestawu. Spełniane normatywy: Półmaska: PN-EN 140:2001, EN 14387, EN 143 Gogle: EN 166 Kombinezon:  EN 340:2003, EN 13034:2005 (Typ 4), EN 14605:2005 (Typ 3), EN 1149-5:2008(Właściwości antyelektrostatyczne) Rękawice: EN 420:2003+A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003 Długi termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji Dobierając rozmiar weź pod uwagę swoje ubranie i by kombinezon nie był zbyt obcisły dla maksymalnego komfortu noszenia. Zestaw pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków. KONTAKT Z ŚRODKAMI CHEMICZNYMI STANOWI NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA. POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.http://horpol.com/2/491-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-2http://horpol.com/2/491-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-2Tue, 14 Jul 2015 08:47:00 +0200Ubranie do zwalczania barszczu sosnowskiego IZOC-1IZOC-1 Indywidualny Zestaw Ochrony Chemicznej Stworzony z myślą o zabezpieczeniu osób wykonujących pracę z użyciem środków chemicznych i pestycydów. Może być stosowany do zwalczania Barszczu Sosnowskiego (w szczególnych przypadkach użyć wersji IzOC-3 z maską pełnotwarzową). Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem w zakresie norm przywołanych dla poszczególnych elementów zestawu. Spełniane normatywy: Półmaska: PN-EN 140:2001, EN 14387, EN 143 Gogle: EN 166 Kombinezon:  EN 340:2003, EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 Rękawice: EN 420:2003+A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003 Długi termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji Dobierając rozmiar weź pod uwagę swoje ubranie i by kombinezon nie był zbyt obcisły dla maksymalnego komfortu noszenia. Zestaw pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków. KONTAKT Z ŚRODKAMI CHEMICZNYMI STANOWI NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA. POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.http://horpol.com/2/490-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-1http://horpol.com/2/490-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-1Tue, 14 Jul 2015 08:25:00 +0200Regionalny przedstawiciel handlowy woj. podkarpackieRegionalny przedstawiciel handlowy woj. podkarpackie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / podkarpackie”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/485-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-podkarpackiehttp://horpol.com/10/485-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-podkarpackieWed, 25 Feb 2015 09:21:00 +0100Wytwornice piany WP-200 i WP-400 z CNBOPWytwornica piany średniej WP-200 (klasa WP-2/75) oraz WP-400 (klasa WP-4/75) uzyskały świadectwa dopuszczenia CNBOP. Opis podstawowych parametrów technicznych znajduje się w załączonym artykule z Przeglądu Pożarniczego, nr. 5/2014. Kompendium wiedzy o wytwornicach pianowych wraz z cenami znajduje się na SupermarketStrazacki.plhttp://horpol.com/2/480-9,Wytwornice-piany-WP-200-i-WP-400-z-CNBOPhttp://horpol.com/2/480-9,Wytwornice-piany-WP-200-i-WP-400-z-CNBOPTue, 12 Aug 2014 13:07:00 +0200Regionalny przedstawiciel handlowy woj. małopolskieRegionalny przedstawiciel handlowy woj. małopolskie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / małopolskie”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/477-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-małopolskiehttp://horpol.com/10/477-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-małopolskieTue, 10 Dec 2013 12:12:00 +0100Regionalny przedstawiciel handlowy woj. warm-mazRegionalny przedstawiciel handlowy woj. warmińsko-mazurskie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / warm-maz”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/475-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-warm-mazhttp://horpol.com/10/475-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-warm-mazTue, 10 Dec 2013 12:09:00 +0100Regionalny przedstawiciel handlowy woj. pomorskie i zachodniopomporskieRegionalny przedstawiciel handlowy woj. pomorskie i zachodniopomporskie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / Pomorze”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/474-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-pomorskie-i-zachodniopomporskiehttp://horpol.com/10/474-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-pomorskie-i-zachodniopomporskieTue, 10 Dec 2013 12:03:00 +0100