Horpol - Profesjonalny sprzęt dla strażyhttp://horpol.comHorpol 1 Sp.z o.o Profesjonalny sprzęt dla straży2021 Horpol 1 Sp.z o.o Wszystkie prawa zastrzeżone.pl60http://horpol.com/include/images/logo-bg.gif HORPOL 1 Sp.z.o.http://horpol.comDotacje z WFOŚiGW dla OSPRuszyła kolejna edycja dotacji dla OSP z NFOŚiGW     W styczniu 2021 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wewnętrzny nabór ofert w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Po ustaleniu zasad, oddziały terenowe Funduszu rozpoczynają swoje edycje wojewódzkie programu.   Aktualizacja 08 kwietnia 2021. Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.     Na realizację programu w roku przeznaczono z NFOŚiGW 16 mln zł.   Końcowe kwoty mogą być wyższe, zależnie od partycypacji w dotacji przez WFOŚiGW. W roku 2020 było to ok 24 mln zł łącznie. Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 2880 szt. sprzętu, przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 180 jednostkom OSP. Oznacza to, że każda jednostka zakwalifikowana do dotacji otrzyma dofinansowanie na zakup minimum 1 rzeczy. Maksimum rzeczy (nie sztuk) nie jest określone, muszą być one jednak wybrane z wykazu, który prezentujemy poniżej. Ilość sztuk wnioskowanych konkretnej rzeczy jest dowolna. Ograniczeniem wyboru towarów jest przyznana kwota dofinansowania, o tym niżej. W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW. Ostateczny kształt wysokości dotacji kwotowej i procentowej w poszczególnych WFOŚiGW otrzymamy po rozstrzygnięciu konkursu wewnętrznego z NFOŚiGW.   Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji?: Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym "Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.   W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do handlowców pod wykazem.   Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1). Kliknij w nazwę by zobaczyć propozycje sprzętowe.   Lp. Nazwa asortymentu Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty    Wyposażenie osobiste ochronne strażaka 1. Ubranie specjalne Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 2. Buty specjalne strażackie skórzane Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 3. Buty specjalne strażackie gumowe Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 4. Rękawice specjalne Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 5. Kominiarka niepalna strażacka Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 6. Hełm strażacki Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 7. Ubranie koszarowe Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie, czapka koszarowa) 8. Spodnie pilarza   9. Wodery   10. Kombinezon ochronny na owady Min. trójwarstwowy. 11. Aparat powietrzny nadciśnieniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 12. Butla do aparatu powietrznego   13. Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 14. Sygnalizator bezruchu Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 15. Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym     Sprzęt łączności 1. Radiotelefon przenośny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. 2. Ładowarka do radiotelefonu przenośnego   3. Radiotelefon przewoźny Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych. 4. System selektywnego alarmowania   5. Megafon   6. Syrena alarmowa     Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej 1. Drabina przenośna ratownicza Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 2. Agregat prądotwórczy Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA 3. Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 4. Motopompa pożarnicza Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 5. Pompa pływająca Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 6. Zbiornik przenośny na wodę Pojemność zbiornika min. 2000 dm3 7. Wąż ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 8. Wąż tłoczny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 9. Smok ssawny Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 10. Prądownica wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 11. Prądownica pianowa Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 12. Wytwornica piany Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 13. Kurtyna wodna Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 14. Zasysasz liniowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 15. Rozdzielacz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 16. Zbieracz Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 17. Stojak hydrantowy Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 18. Tłumica   19. Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne   20. Pilarka do drewna Moc silnika min 2,2 kW. 21. Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych Moc silnika  min. 4,0 kW. 22. Piła tarczowa do stali i betonu Moc silnika min. 3,0 kW. 23. Detektor prądu przemiennego   24. Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węgla Wielo- lub jednogazowy 25. Wentylator oddymiający Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h 26. Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej   27. Sprzęt do oznakowania terenu akcji   28. Parawan ochronny   29. Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG   30. Siodełko wężowe   31. Mostek przejazdowy   32. Sito kominowe   33. Spalinowy opryskiwacz plecakowy Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3 34. Bosak dielektryczny   35. Nożyce dielektryczne   37. Latarka kątowa   38. Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów   39. Podpora stabilizująca   40. Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP 41. Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m   42. Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego   43. Ratowniczy sprzęt hydrauliczny   44. Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem     Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2021@straz.com.pl  lub - jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu - telefoniczny z biurem 22 750-62-49.   Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:     łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - Michał,  607 444 060   mazowieckie, podlaskie i lubelskie - Paweł,  721 484 222   dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - Tomasz,  605 324 400   zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - Ewelina,   693 044 900     Lista województw i danych programu (będzie uzupełniana na bieżąco):   Województwo Kwota całkowita w programie Wielkość  dotacji do x%/ maks. kwota Rozpoczęcie składania wniosków Termin składania wniosków Szczegóły, dokumenty, wnioski 1 Dolnośląskie           2 Kujawsko-Pomorskie 1,115 mln zł 70%/15 tyś zł 1.03.2021 30.03.2021 link 3 Lubelskie           4 Lubuskie 2 mln zł 100%/20 tyś zł 19.03.2021 23.04.2021 link 5 Łódzkie 3 mln zł 90%/25 tyś. zł 12.04.2021 16.04.2021 link 6 Małopolskie 1 mln zł 50%/25 tyś zł 1.04.2021 30.04.2021 link 7 Mazowieckie           8 Opolskie ? 100%/20 tyś zł 8.03.2021 31.12.2021 link 9 Podkarpackie 1,1 mln zł 90%/12 tyś zł 12.04.2021 23.04.2021 link 10 Podlaskie           11 Pomorskie ? 100%/25 tyś zł 3.03.2021 16.04.2021 link 12 Śląskie 2 mln zł 75%/25 tyś zł 6.04.2021 31.05.2021 link 13 Świętokrzyskie           14 Warmińsko-Mazurskie           15 Wielkopolskie           16 Zachodniopomorskie 1,2 mln zł 90%/25 tyś zł 6.04.2021 7.05.2021 link   Terminy składania wniosków Szczegóły programu w każdym województwie będzie można sprawdzić w linkach umieszczonych dla każdego województwa w powyższej tabeli.   Zakończone nabory oznaczono kolorem pomarańczowymhttp://horpol.com/2/502,Dotacje-z-WFOŚiGW-dla-OSPhttp://horpol.com/2/502,Dotacje-z-WFOŚiGW-dla-OSPThu, 07 Jan 2021 14:54:00 +0100Dotacje z MSWiA 2021Najnowsze informacje dotyczące wykazu sprzętu podlegającego dotacji z MSWiA przedstawimy na tej stronie wkrótce.http://horpol.com/2/501,Dotacje-z-MSWiA-2021http://horpol.com/2/501,Dotacje-z-MSWiA-2021Mon, 27 Apr 2020 14:54:00 +0200SzkoleniaProwadzimy profesjonalne szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Duży nacisk kładziemy na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu znajomości przepisów ppoż., zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym. Uzupełniając ofertę w zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, uruchomiliśmy także usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w skład których wchodzą m.in. szkolenia wstępne, okresowe wszystkich grup zawodowych, specjalistyczne, postępowanie powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje maszyn urządzeń, doradztwo z zakresu BHP i prawa pracy. Szkolenia BHP przeprowadzane są przez doświadczonych wykładowców, zgodnie z Rozporządzeniem ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. nr 180, poz 1860) Zapewniamy materiały szkoleniowe, wydanie odpowiednich zaświadczeń po ukończeniu kursu, przeprowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technik audiowizualnych. Jesteśmy elastyczni w zakresie terminów szkoleń.http://horpol.com/11/499,Szkoleniahttp://horpol.com/11/499,SzkoleniaWed, 24 Jul 2019 12:47:00 +0200Dotacje z KSRG 2021Najnowsze informacje dotyczące wykazu sprzętu podlegającego dotacji z systemu KSRG przedstawimy na tej stronie wkrótce.http://horpol.com/2/315,Dotacje-z-KSRG-2021http://horpol.com/2/315,Dotacje-z-KSRG-2021Fri, 01 Mar 2019 08:18:00 +0100Zestaw ratownictwa wysokościowegoZestaw ratownictwa wysokościowego podstawowy, zgodny z KSRG bez szelek bezpieczeństwa Zestaw umieszczony w worku typu jaskiniowego. Spełnia wymagania pkt 2.5 części 2 Zasad organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG z lipca 2013 roku. Wersja bez szelek dedykowana tym jednostkom, które posiadają już na wyposażeniu 2 kpl szelek bezpieczeństwa z pasem biodrowym. Uwaga! Zestaw oferujemy w dwóch wielkościach worka: worek mały, który pomieści tylko nw zestaw oraz worek duży, który zalecamy wybrać w przypadku gdy jednostka będzie chciała zestaw uzupełnić o sprzęt dodatkowy np kaski alpinistyczne, latarki czołowe czy przyrządy zjaZdowo-asekuracyjne. Skład zestawu: Worek  typu jaskiniowego * - 1 szt Lina alpinistyczna statyczna 50m  - 1 szt Taśma szyta (zaczep taśmowy) 120 cm  - 10 szt Karabinki zakręcane stalowe HMS /duży prześwit  - 10 szt Bloczek ratowniczy pojedynczy  - 1 szt * worek do wyboru (w opcjach): Mały o pojemności 33 litry, 300 x 300 x 600 mm Duży o pojemności 81 litrów, 400 x 400 x 800 mmhttp://horpol.com/2/495-494,Zestaw-ratownictwa-wysokościowegohttp://horpol.com/2/495-494,Zestaw-ratownictwa-wysokościowegoTue, 14 Jul 2015 10:57:00 +0200Ratownictwo wysokościoweSpecjalnie na potrzeby ratownictwa wysokościowego stworzyliśmy ofertę zgodną z wytycznymi KSRG. Znajdą w niej Państwo kompletne worki jaskiniowe z wymaganym wyposażeniem jak również pojedyncze produkty z wymogów KSRG oraz sprzęt uzupełniający. W niniejszym dziale prezentujemy jedynie wybrane pozycje, szersza oferta znajduje się tutaj.http://horpol.com/2/494,Ratownictwo-wysokościowehttp://horpol.com/2/494,Ratownictwo-wysokościoweTue, 14 Jul 2015 10:47:00 +0200Pokrowce na butle powietrznePokrowiec na butlę powietrzną Materiał: Plaviatex Multi Gramatura materiału: 530 gram/m2 Grubość materiału: 0,65 mm Pokrowiec wykonany jest z tkaniny Trudnopalnej – Antyelektrostatycznej, zabezpiecza butlę przed uszkodzeniami oraz zabrudzeniem, łatwy w zakładaniu. Ściąganie sznurkiem ze stoperem blokującym rozwiązanie. Dostępne Kolory: Żółty fluorescencyjny Pomarańczowy fluorescencyjny Granatowy Uwaga! Na zamówienie możliwy dowolny mix ww kolorów, np pomarańczowo-granatowy, żółto-granatowy itp. bez dopłat. Dostępny także pokrowiec z pianką i odblaskami: W dolej części pokrowca umieszczono piankę dodatkowo chroniąca butlę przed obiciem lub upadkiem. Taśma zastosowana w produkcji pokrowca, jest to produkt Firmy 3M (taśma ostrzegawcza trudnopalna). PLAVIATEX MULTI - Tkanina na bawełnianym podkładzie, jednostronnie powlekana PVC. Charakteryzuje się zwiększoną widzialnością oraz odpornością na rozdzieranie i wodoszczelnością szwów. Skład chemiczny powleczenia posiada właściwości antystatyczne i trudnopalne oraz gwarantuje odporność tkaniny na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym zginanie przy temperaturach do -50° C. Materiał spełnia wymogi norm EN 343, EN 1149-5, EN ISO 20471 i EN 14116, co potwierdzono w badaniach przeprowadzonych przez akredytowany instytut badań materiałów włókienniczych. W produkcji pokrowca wykorzystano technikę podwójnego zgrzewu Odporność chemiczna materiału: - o-ksylen klasa 3 - butanol-l-ol klasa 3 - HaOH  10% - klasa 3 - H2SO4 30% klasa 3   Aminy - bifenylo-4-amina - benzydyna - 4-chloro-o-toluidyna - 2-naftyloamina - 4-chloroanilina - 4-metoksy-m-fenylenodiamina - 4,4-diamino-difenylometan - 3,3-dichlorobenzydyna - 3,3 dimetoksybenzydyna - 3,3 dimetylobenzydyna - 4,4 metylenodi-o-toluidyna - p-krezydyna - 4,4 metyleno-bis-(2-chloraanilina) - 4,4 tiodianilina - o-toluidyna - 4-metylo-m-fenylenodiamina - 2,4,5-trymetyloanilina - 5-nitro-o-toluidyna - 4 - aminoazobenzen   - 4-amino-2,3-dimetyloazbenzen - o-anizydynahttp://horpol.com/2/493-25,Pokrowce-na-butle-powietrznehttp://horpol.com/2/493-25,Pokrowce-na-butle-powietrzneTue, 14 Jul 2015 10:20:00 +0200Ubranie do zwalczania barszczu sosnowskiego IZOC-3IZOC-3 Indywidualny Zestaw Ochrony Chemicznej Stworzony z myślą o profesjonalnym zabezpieczeniu osób wykonujących pracę z użyciem środków chemicznych i pestycydów. Może być stosowany do zwalaczania Barszczu Sosnowskiego. Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem w zakresie norm przywołanych dla poszczególnych elementów zestawu. Gotowy na profesjonalne wyzwania. Spełniane normatywy: Maska: PN-EN 136:2001, EN 14387, EN 143 Kombinezon:  EN 340:2003, EN 13034:2005 (Typ 4), EN 14605:2005 (Typ 3), EN 1149-5:2008 (Właściwości antyelektrostatyczne) Rękawice: EN 420:2003+A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003 Długi termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji Dobierając rozmiar weź pod uwagę swoje ubranie i by kombinezon nie był zbyt obcisły dla maksymalnego komfortu noszenia. Zestaw pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków. KONTAKT Z ŚRODKAMI CHEMICZNYMI STANOWI NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA. POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.http://horpol.com/2/492-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-3http://horpol.com/2/492-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-3Tue, 14 Jul 2015 08:48:00 +0200Ubranie do zwalczania barszczu sosnowskiego IZOC-2IZOC-2 Indywidualny Zestaw Ochrony Chemicznej Stworzony z myślą o zabezpieczeniu osób wykonujących pracę z użyciem środków chemicznych i pestycydów. Może być stosowany do zwalaczania Barszczu Sosnowskiego (w szczególnych przypadkach użyć wersji ISOC-3 z maską pełnotwarzową). Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem w zakresie norm przywołanych dla poszczególnych elementów zestawu. Spełniane normatywy: Półmaska: PN-EN 140:2001, EN 14387, EN 143 Gogle: EN 166 Kombinezon:  EN 340:2003, EN 13034:2005 (Typ 4), EN 14605:2005 (Typ 3), EN 1149-5:2008(Właściwości antyelektrostatyczne) Rękawice: EN 420:2003+A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003 Długi termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji Dobierając rozmiar weź pod uwagę swoje ubranie i by kombinezon nie był zbyt obcisły dla maksymalnego komfortu noszenia. Zestaw pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków. KONTAKT Z ŚRODKAMI CHEMICZNYMI STANOWI NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA. POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.http://horpol.com/2/491-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-2http://horpol.com/2/491-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-2Tue, 14 Jul 2015 08:47:00 +0200Ubranie do zwalczania barszczu sosnowskiego IZOC-1IZOC-1 Indywidualny Zestaw Ochrony Chemicznej Stworzony z myślą o zabezpieczeniu osób wykonujących pracę z użyciem środków chemicznych i pestycydów. Może być stosowany do zwalaczania Barszczu Sosnowskiego (w szczególnych przypadkach użyć wersji ISOC-3 z maską pełnotwarzową). Zabezpiecza drogi oddechowe, oczy, ręce oraz skórę przed szkodliwym działaniem w zakresie norm przywołanych dla poszczególnych elementów zestawu. Spełniane normatywy: Półmaska: PN-EN 140:2001, EN 14387, EN 143 Gogle: EN 166 Kombinezon:  EN 340:2003, EN ISO13982-1:2004, EN 13034:2005, EN 1149-5:2008, EN 1073-2:2002, EN 14126:2003 Rękawice: EN 420:2003+A1:2009, EN 421:2010, EN 374:2003 Długi termin przydatności do użycia: 5 lat od daty produkcji Dobierając rozmiar weź pod uwagę swoje ubranie i by kombinezon nie był zbyt obcisły dla maksymalnego komfortu noszenia. Zestaw pozwala na pełne zabezpieczenie jednej osoby na czas wykonywania swoich obowiązków. KONTAKT Z ŚRODKAMI CHEMICZNYMI STANOWI NIEBEZPIECZEŃSTWO DLA ZDROWIA. POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI I ZASADAMI BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY.http://horpol.com/2/490-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-1http://horpol.com/2/490-24,Ubranie-do-zwalczania-barszczu-sosnowskiego-IZOC-1Tue, 14 Jul 2015 08:25:00 +0200Regionalny przedstawiciel handlowy woj. podkarpackieRegionalny przedstawiciel handlowy woj. podkarpackie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / podkarpackie”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/485-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-podkarpackiehttp://horpol.com/10/485-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-podkarpackieWed, 25 Feb 2015 09:21:00 +0100Wytwornice piany WP-200 i WP-400 z CNBOPWytwornica piany średniej WP-200 (klasa WP-2/75) oraz WP-400 (klasa WP-4/75) uzyskały świadectwa dopuszczenia CNBOP. Opis podstawowych parametrów technicznych znajduje się w załączonym artykule z Przeglądu Pożarniczego, nr. 5/2014.http://horpol.com/2/480-9,Wytwornice-piany-WP-200-i-WP-400-z-CNBOPhttp://horpol.com/2/480-9,Wytwornice-piany-WP-200-i-WP-400-z-CNBOPTue, 12 Aug 2014 13:07:00 +0200Regionalny przedstawiciel handlowy woj. małopolskieRegionalny przedstawiciel handlowy woj. małopolskie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / małopolskie”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/477-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-małopolskiehttp://horpol.com/10/477-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-małopolskieTue, 10 Dec 2013 12:12:00 +0100Regionalny przedstawiciel handlowy woj. warm-mazRegionalny przedstawiciel handlowy woj. warmińsko-mazurskie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / warm-maz”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/475-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-warm-mazhttp://horpol.com/10/475-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-warm-mazTue, 10 Dec 2013 12:09:00 +0100Regionalny przedstawiciel handlowy woj. pomorskie i zachodniopomporskieRegionalny przedstawiciel handlowy woj. pomorskie i zachodniopomporskie Swobodnie posługujesz się terminologią związaną ze sprzętem specjalistycznym przeznaczonym dla strażaków, służb ratowniczych i medycznych? Szybko przyswajasz wiedzę techniczną? Lubisz wyzwania? Jesteś idealnym kandydatem na to stanowisko! Ponadto od kandydatów oczekujemy:     * posiadania prawa jazdy kat. B;     * wykształcenia min. średniego;     * determinacji w działaniu, zapału do pracy i orientacji na wynik;     * dyspozycyjności oraz gotowości do odbywania częstych podróży służbowych;     * umiejętności pracy nad kilkoma zadaniami jednocześnie;     * dużej samodzielności, kreatywności, zaangażowania w działania;     * obsługi komputera ( środowisko Windows, MS Office);     * miejsca zamieszkania w jednym ze wskazanych województw;     * znajomość Prawa Zamówień Publicznych będzie atutem. Opis stanowiska W ramach pełnionych obowiązków, osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie przede wszystkim za:     * bieżącą realizację celów sprzedażowych;     * pozyskiwanie nowych klientów w segmencie sprzedaży towarów i  usług;     * obsługę obecnych klientów firmy i podtrzymywanie relacji z nimi;     oraz:     * reprezentowanie firmy na pokazach i targach;     * analizę rynku i sporządzanie raportów;     * nadzór nad prowadzonymi sprawami. W zamian oferujemy:     * ciekawą pracę w znanej kandydatowi branży;     * motywacyjny system wynagradzania;     * perspektywę rozwoju zawodowego;     * zatrudnienie na pełen etat;     * samochód, telefon służbowy oraz inne niezbędne narzędzia pracy. CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail: a.maciejewski@horpol.com w temacie wiadomości wpisując „REGIONALNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY / Pomorze”. Prosimy o dopisanie w mailu lub CV następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883). Uprzejmie informujemy, że odpowiemy tylko na interesujące nas oferty. Nie udzielamy informacji telefonicznych ani mailowych.http://horpol.com/10/474-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-pomorskie-i-zachodniopomporskiehttp://horpol.com/10/474-471,Regionalny-przedstawiciel-handlowy-woj.-pomorskie-i-zachodniopomporskieTue, 10 Dec 2013 12:03:00 +0100