Gaśnice śniegowe


Gaśnice śniegowe wypełnione są ciekłym CO2. Po uruchomieniu takiej gaśnicy następuje rozprężenie CO2, a jego część wydostaje się na zewnątrz gaśnicy w postaci zestalonego „śniegu” o temperaturze - 78ºC. Dlatego przy użyciu gaśnicy śniegowej należy pamiętać o unikaniu kontaktu odkrytych części ciała ze „śniegiem”. Gaśnice śniegowe stanowią najczęściej uzupełnienie gaśnic proszkowych. Choć zakres stosowania CO2 do gaszenia jest określony umownie za pomocą grup pożarów B i C, gaśnice śniegowe powinniśmy rozmieszczać przeważnie w serwerowniach, kotłowniach, centralach telefonicznych, akumulatorowniach oraz przy tablicach rozdzielczych energii elektrycznej. Gazowy CO2 nie tylko skutecznie gasi urządzenia mechaniczne czy elektroniczne, ale – co także jest ważne – nie pozostawia skutków ubocznych w postaci zatarcia bądź zabrudzenia.

  Gaśnica śniegowa GS-5x


Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Wyraź swoją opinię


Pseudonim: *
Adres e-mail:
Twoja opinia: *
Aby wykluczyć, że jesteś botem, napisz mi proszę, czy lew jest kotem?
Twoja odpowiedź: *

Opinie na tej stronie są anonimowe, wystarczy podpisać się dowolnym pseudonimem.
Podanie adresu e-mail jest całkowicie dobrowolne.


Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...