100 mln dla straży pożarnych z Funduszu Sprawiedliwości


Sprzęt medyczny i ratownictwa technicznego dla jednostek OSP bezpłatnie* w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości!

 

Przedstawiamy kompendium informacji nt programu Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach którego jednostki OSP z całej Polski, także te które NIE SĄ W KSRG, mogą otrzymać bezpłatnie* sprzęt medyczny i ratowniczy.

 

Zgodnie z zapowiedzią Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro 2 lutego 2018 r. ruszył wielki ogólnopolski program, dzięki któremu do Ochotniczych Straży Pożarnych w całym kraju trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy o wartości ponad 100 milionów złotych.
Jak podaje instrukcja od Ministerstwa Sprawiedliwości, Gmina lub miasto na prawach powiatu, po zebraniu zapotrzebowania od Ochotniczych Straży Pożarnych ze swojego terenu, składa wniosek do Ministra Sprawiedliwości na udzielenie dotacji na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu  popełnienia przestępstwa, tj. defibrylatorów, toreb ratowniczych lub innego sprzętu, z wyłączeniem pojazdów.

 

Szczegółowe wytyczne mówią o:

 1. zestawach ratownictwa medycznego PSP R-1 z deską i szynami kramera lub bez tych dodatków,
 2. zestawy OSP R-1
 3. defibrylatorach AED, także zewnętrznych (czyli w np w skrzynkach Rotaid) w ramach programu powszechnego dostępu do defibrylatora (PAD)
 4. sprzęcie ratowniczym m.in narzędziach hydraulicznych lub ich uzupełnienie np. nożyce, rozpieraki
 5. innym sprzęcie ratowniczym.

 

Odnośnie pkt 5, zgodnie z interpretacją wybranych jednostek samorządu terytorialnego, do innego sprzętu ratowniczego można zakwalifikować np. pilarki łańcuchowe ratownicze, narzędzia ratownicze typu halligan, podnośniki typu Hi-Lift, poduszki podnoszące, osłona poduszek powietrznych airbag, czy sprzęt ratownictwa wysokościowego.

Ponieważ sprzęt ten ma służyć bezpośredniemu ratowaniu życia i zdrowia ludzi, a także być niezbędny dla zapobiegania lub zmniejszania negatywnych skutków przestępstw, w szczególności przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, dokładnych interpretacji należy zasięgać we własnej gminie.

 

Każde województwo ma tylko 2 tygodnie na przygotowanie wniosków. Dla jednostek straży oznacza to, że swoje zapotrzebowanie powinny złożyć natychmiast gdy nadejdzie czas składania wniosków. Stosowny harmonogram, kiedy i jakie województwo rozpoczyna składać wnioski podajemy na końcu maila.

 

Przygotowanie do otrzymania sprzętu może być wykonane dwojako, zależnie od panujących relacji na danym terenie:

 1. jednostka OSP kontaktuje się ze swoją gminą i właściwej osobie składa zapotrzebowanie na sprzęt wg procedury, którą wskaże Urząd.
 2. Urząd skontaktuje się z jednostką i zapyta o zapotrzebowanie.

My zalecamy by jednostki kontaktowały się z Urzędem same, bez czekania na telefon z Urzędu.


Zalecamy jednak jednostkom OSP by równocześnie zadawały zapytania telefoniczne lub mailowe dotyczące konkretnego sprzętu, który chcą pozyskać (najlepiej z podaniem marki, modelu, nazwy handlowej) i przekazały potem swój wybór do Urzędu. Pozwoli to Urzędowi sprawnie i szybko zorganizować sprzęt.

Podajemy namiary pod którymi można konsultować wybór sprzętu i ew. uzyskać wstępną wycenę:

 

E-mail: fundusz@horpol.com

Telefon: 22 750 62 49


Podczas kontaktu proszę zaznaczyć, że chodzi o doposażenie w sprzęt ze środków Funduszu Sprawiedliwości.

* Gminy dopłacają jedynie 1% wartości sprzętu.

 

Ważne! Po ustaleniu sprzętu i cen proszę o przekazanie tych danych z własnym zapotrzebowaniem do Urzędu Gminy lub Miasta.  

 

Informacja dla Urzędów Gmin i Miast:

Urzędy składają wnioski za pośrednictwem systemu WITKAC. Szczegółowa instrukcja użycia systemu i wysyłania wniosków znajduje się w załącznikach do komunikatu Ministerstwa na tej stronie. Następnie należy wygenerowany wniosek z systemu WITKAC wydrukować z załącznikami i wysłać do Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest na to ok. tydzień od zamknięcia przyjmowania wniosków, dlatego najlepiej zrobić to kurierem.

 

Harmonogram rozpoczęcia składania wniosków przez Urzędy do Ministerstwa przedstawiamy poniżej. Każde województwo ma na złożenie wniosków 2 tygodnie od podanych dat.

A jednostki straży powinny do tych terminów zgłosić Urzędom swoje zapotrzebowania. Dobrze jest podać konkretnie co jest potrzebne, z nazwą towaru np:
"Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 Horpol, kompletny w torbie walizkowej"


 • Podkarpackie - 2 lutego 2018 r.
 • Świętokrzyskie 19 lutego 2018 r.
 • Dolnośląskie 5 marca 2018 r.
 • Śląskie 19 marca 2018 r.
 • Opolskie 3 kwietnia 2018 r.
 • Łódzkie 16 kwietnia 2018 r.
 • Pomorskie 7 maja 2018 r.
 • Kujawsko-pomorskie 21 maja 2018 r.
 • Zachodniopomorskie 11 czerwca 2018 r.
 • Lubelskie 25 czerwca 2018 r.
 • Mazowieckie 9 lipca 2018 r.
 • Warmińsko-mazurskie 23 lipca 2018 r.
 • Wielkopolskie 6 sierpnia 2018 r.
 • Podlaskie 21 sierpnia 2018 r.
 • Lubuskie 3 września 2018 r.
   

Opisy wybranego sprzętu który podlega lub może podlegać dotacji znajdą Państwo poniżej (cenami proszę się nie sugerować):

Zestawy PSP-R1 i OSP R-1: https://goo.gl/XeURw7
Defibrylatory AED: https://goo.gl/PAiPmA
Skrzynki Rotaid (do AED): https://goo.gl/2dw1z5
Pilarki ratownicze: https://goo.gl/Po8ubf
Narzędzia typu Halligan: https://goo.gl/x3z7wE
Podnośniki typu Hi-Lift: https://goo.gl/Gd8TT9
Poduszki podnoszące: https://goo.gl/QX2j6X
Osłony Airbag: https://goo.gl/TiFe8S
Sprzęt wysokościowy: https://goo.gl/DKhs6a

Pozostały sprzęt na zapytanie.

 

Zapraszamy!

 

foto: ms.gov.pl

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Szybki kontakt z konsultantem

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Geben Sie den Suchbegriff...