Szkolenia BHP


Obowiązek przeszkolenia pracownika w zakresie BHP nakłada na pracodawców Art. 237 Kodeksu Pracy.
Proponujemy szkolenia w siedzibie pracodawcy lub w innym wskazanym miejscu.

- SZKOLENIA WSTĘPNE – Instruktaż wstępny ogólny

- SZKOLENIA OKRESOWE

Pierwsze szkolenie powinno zostać przeprowadzone w ciągu roku od rozpoczęcia pracy przez pracownika. W przypadku osób zajmujących stanowiska kierownicze pierwsze szkolenie powinno odbyć się w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy lub zmiany stanowiska.

  • Dla pracowników administracyjno – biurowych – co 6 lat
  • Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami; dla pracowników inżynieryjno – technicznych; dla osób wykonujących zadania służby BHP; dla pracowników o niebezpiecznym charakterze pracy – co 5 lat
  • Dla pracowników na stanowiskach robotniczych – co 3 lata

- SZKOLENIA OKRESOWE samokształcenie kierowane

- SZKOLENIA SPECJALISTYCZNE

  • Szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
  • Szkolenie BHP przy pracach na wysokości
  • Metodyka prowadzenia szkoleń wstępnych oraz instruktaży stanowiskowych w zakresie BHP
  • Pierwsza pomoc przed lekarska
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...