Przeciwpożarowe klapy odcinające


Przeciwpożarowe klapy odcinające są to elementy przeznaczone do zabudowy w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, w miejscu przejścia tych instalacji przez przegrody budowlane. W czasie pożaru klapa zapewnia zachowanie odporności ogniowej przez przegrodę budowlaną, przez którą prowadzone są wymienione przewody. Podczas normalnej pracy instalacji klapa znajduje się w pozycji otwartej. W przypadku powstania pożaru następuje przejście klapy do pozycji zamkniętej.

Zakres prac konserwacyjnych (jednego z producentów) przeprowadzanych raz w roku w celu przeciwpożarowych klap odcinających w stałej sprawności technicznej obejmuje:


  • kontrolę stanu położenia klap odcinających w przewodach nawiewnych i wyciągowych,
  • ręczne zamkniecie wszystkich klap,
  • sprawdzenie prawidłowości mocowania klap,
  • sprawdzenie wyzwalacza termicznego,
  • sprawdzenie prawidłowości mocowania i podłączeń elektrycznych wyłączników krańcowych,
  • ręczne ustawienie klap w pozycji normalnej pracy,
  • zamkniecie klap z poziomu centrali sterującej,
  • sprawdzenie poprawności sygnalizacji położenia klap w centrali sterującej,
  • sporządzenie protokołu wykonania przeglądu.


Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...