Urządzenia oddymiające


Urządzenia oddymiające służą do odprowadzania dymu i ciepła podczas pożaru w obiekcie. Są to urządzenia, które samoczynnie lub przy pomocy central sterujących są uruchamiane.

Najczęściej stosowanymi systemami są:

•    system pneumatyczny,
•    system elektryczny,
•    system mechaniczny.


Zakres prac konserwacyjnych (jednego z producentów) przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania urządzeń oddymiających w stałej sprawności technicznej obejmuje:


 • kontrolę wizualną centrali oddymiania i układu zasilającego,
 • wizualną kontrolę stanu instalacji pneumatycznych,
 • kontrolę wizualna klap oddymiających, siłowników i sprężyn gazowych,
 • przegląd oraz sprawdzenie sygnalizatorów ręcznych,
 • uruchomienie klap oddymiających poprzez czujkę dymu lub ręczny przycisk oddymiania.,
 • optyczne sprawdzenie klap po otwarciu
 • sprawdzenie elementów mocujących i ewentualne przesmarowanie okuć,
 • w przypadku połączenia urządzeń oddymiających z systemem sygnalizacji pożarowej – nadzór oraz obserwacja poprawności działania,
 • zamknięcie klap ręcznie lub pneumatycznie,
 • inne czynności wyżej nie wymienione zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową,
 • sporządzenie protokołu wykonania przeglądu.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...