Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego


Podstawową funkcją instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie warunków do bezpiecznego wyjścia z miejsca przebywania osób w przypadku zaniku oświetlenia podstawowego. Oświetlenie ewakuacyjne powinno umożliwić: odnalezienie drogi ewakuacyjnej i właściwego kierunku poruszania się, łatwe zlokalizowanie i użycie sprzętu przeciwpożarowego, a także udzielenie pierwszej pomocy medycznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż razy w roku.

Zakres prac konserwacyjnych (jednego z producentów) przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w stałej sprawności technicznej obejmuje:


  • oględziny zewnętrzne opraw oświetleniowych,
  • sprawdzenie układu zasilającego,
  • sprawdzenie oraz przegląd akumulatorów,
  • kontrolę pracy układu podczas zaniku napięcia sieciowego (zgodnie z wymaganiami normy),
  • pomiar natężenia oświetlenia,
  • sporządzenie protokołu wykonania przeglądu.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...