Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)


Dźwiękowy system ostrzegawczy jest to system służący do rozgłaszania sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Dodatkowo jest to system o zabezpieczonym działaniu zdolnym do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji słownej o zaistniałym niebezpieczeństwie i sposobach ewakuacji. Koncepcja tego systemu polega na zastąpieniu dzwonka i klasycznej syreny przeciwpożarowej odpowiednimi głośnikami, które zdolne są do przekazu słyszalnej i zrozumiałej informacji.
Duże budynki użyteczności publicznej np. centra handlowe, multipleksy, które gromadzą wiele osób w jednym miejscu, są szczególnie narażone na ryzyko wywołania pożaru, a dodatkowo zachowanie się ludzi utrudnia zapewnienie bezpieczeństwa w takich miejscach.

Zgodnie z obowiązującą normą, PN-EN 60849:2001 „Dźwiękowy System Ostrzegawczy” powinien być kontrolowany przynajmniej 2 razy w roku, o ile producent nie zaleci inaczej, a także każdorazowo po dokonaniu zmian np. wykończenia architektonicznego pomieszczeń, dokonaniu przebudowy lub wymiany aparatury dźwiękowej.

Przy każdej kontroli, należy dokonać pomiarów dźwięku w miejscach odsłuchu (tzw. poziomów SPL), a wyniki tych pomiarów wpisuje się do Dziennika Operacyjnego, co potwierdza podpisem „Osoba Odpowiedzialna”.
Procedurę konserwacji nadzoruje Osoba Odpowiedzialna”, zgodnie z terminem planowanych przeglądów konserwacyjnych.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...