Drzwi i bramy przeciwpożarowe


Zamknięcia otworów w ścianach oddzieleń przeciwpożarowych najczęściej stanowią drzwi i bramy przeciwpożarowe. Powinny one stanowić przeszkodę w rozprzestrzenianiu się ognia i dymu, a w przypadkach zastosowania na drogach ewakuacyjnych muszą umożliwiać ewakuację ludzi z zagrożonych pomieszczeń. Drzwi i bramy przeciwpożarowe mogą spełniać funkcje:

•    zamknięcia otworów w ścianach oddzielenia przeciwpożarowego,
•    zamknięcia otworów w ścianach pomieszczeń wydzielonych pożarowo.


W powyższych przypadkach drzwi muszą posiadać określoną klasę odporności ogniowej.
Same drzwi i bramy nie wymagają większych zabiegów konserwacyjnych. Natomiast, jeżeli są one wyposażone w systemy sterowania to ważną sprawą jest zapewnienie ich prawidłowego stanu technicznego, aby prawidłowo zadziałały w przypadku zagrożenia pożarowego.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach i w sposób zgodny z instrukcją ustaloną przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zakres prac konserwacyjnych (jednego z producentów) przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania drzwi w stałej sprawności technicznej obejmuje:

 • ogólna kontrola wzrokowa kompletności drzwi i ich osprzętu,
 • kontrola kompletności oznakowania identyfikacyjnego drzwi,
 • ocena swobody ruchu skrzydła,
 • kontrola kompletności i poprawności osadzenia uszczelek przymykowych,
 • kontrola prawidłowości funkcji zamykania drzwi (po ew. zwolnieniu mechanizmu unieruchamiania skrzydeł w pozycji otwartej),
 • kontrola poprawności działania regulatora kolejności zamykania skrzydeł (drzwi dwuskrzydłowe),
 • kontrola i ew. smarowanie rygla skrzydła biernego (drzwi dwuskrzydłowe),
 • weryfikacja siły niezbędnej do otwarcia drzwi, ew. regulacja samozamykacza,
 • kontrola prędkości zamykania drzwi oraz siły domknięcia, ew. regulacja,
 • sprawdzenie poprawności funkcjonowania wszystkich elementów zamka drzwi,
 • w przypadku drzwi wyposażonych w dźwignie antypaniczne – kontrola ich funkcjonowania,
 • kontrola i ew. regulacja pozostałego opcjonalnego osprzętu drzwi,
 • kontrola funkcjonowania zawiasów i ich zamocowania w ościeżnicy, ew. regulacja,
 • kontrola zamocowania samozamykacza, ew. dociągnięcie śrub mocujących,
 • smarowanie dostępnych elementów samozamykacza i regulatora kolejności zamykania skrzydeł,
 • kontrola osadzenia ościeżnicy, ew. dociągnięcie kotew,
 • sporządzenie protokołu wykonania przeglądu.

 Zakres prac konserwacyjnych (jednego z producentów) przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania bram w stałej sprawności technicznej obejmuje:

 • sprawdzenie funkcjonowania bramy oraz ewentualna regulacja,
 • sprawdzenie powłoki lakierniczej,
 • sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, okuć, itp.,
 • sprawdzenie poprawności funkcjonowania trzymaczy elektromagnetycznych,
 • przesmarowanie elementów jezdnych i innych elementów obrotowych,
 • inne czynności wyżej nie wymienione zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową,
 • sporządzenie protokołu wykonania przeglądu.

Systemy sterowania drzwiami i bramami przeciwpożarowymi, do których należą:

 • układ sterowania automatyką drzwiową utrzymujący drzwi stale otwarte i zamykający je w przypadku pożaru,
 • system kontroli dostępu którego zadaniem jest ograniczenie dostępu do wybranych pomieszczeń lub części budynku (z zastrzeżeniem, że w razie pożaru wszystkie rygle blokujące drzwi powinny być zwolnione), są systemami elektronicznymi i serwisowanie tych systemów powinno się odbywać zgodnie z zaleceniami producentów systemów.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...