Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa


Przeciwpożarowe instalacje hydrantowe zainstalowane są wewnątrz budynku, a za pomocą hydrantów 25 i 52 pobierana jest woda w czasie gaszenia pożaru.

•    Hydrant 25 – urządzenie umożliwiające gaszenie pożaru. Składa się ze zwijadła z dostarczaną centralnie wodą, ręcznego zaworu odcinającego, który sąsiaduje ze zwijadłem, węża półsztywnego, a także prądownicy z zaworem odcinającym.

•    Hydrant 52 – urządzenie przeznaczone do zwalczania pożaru. Składa się ze wspornika węża, ręcznego zaworu odcinającego, węża płaskiego składanego wraz z łącznikami, a także prądownicy z zaworem odcinającym, zamkniętych w specjalnej szafce.

•    Zawór 52 – urządzenie umieszczone na nawodnionym pionie. Nie jest wyposażony w wąż pożarniczy.

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania wewnętrznej instalacji hydrantowej w stałej sprawności obejmuje:

  • sprawdzenie czy urządzenie nie jest zastawione, nie uszkodzone i czy elementy nie są skorodowane lub przeciekające,
  • sprawdzenie czy miejsce umieszczenia urządzeń jest oznakowane oraz czy instrukcja obsługi jest czytelna i prosta,
  • sprawdzenie mocowania do ściany,
  • sprawdzenie czy zaciski i taśmowanie węża są prawidłowe i zaciśnięte w sposób właściwy,
  • sprawdzenie czy na całej długości węża nie ma uszkodzeń, zniekształceń, zużycia lub pęknięć,
  • sprawdzenie czy bęben węża obraca się swobodnie w obu kierunkach,
  • sprawdzenie dla bębnów wahliwym zamocowaniem czy oś (zamocowanie) obraca się łatwo i czy bęben obraca się o 180,
  • sprawdzenie czy przy bębnach ręcznych zawór odcinający jest właściwego typu oraz czy działa on w sposób prawidłowy,
  • przy bębnach automatycznych sprawdzenie pracy zaworu automatycznego oraz serwisowego zaworu odcinającego,
  • sprawdzenie stanu przewodów zasilających w wodę,
  • sprawdzenie czy skrzynka hydrantowa nie jest uszkodzona,
  • sprawdzenie czy prądownica jest właściwego typu i czy sprawnie funkcjonuje,
  • sprawdzenie pracy prowadnic węża,
  • sprawdzenie czy wpływ wody jest równomierny i dostateczny (wskazane jest wykorzystanie miernika ciśnienia i wskaźnika wpływu).

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na 5 lat w celu utrzymania instalacji hydrantowej w stałej sprawności technicznej obejmuje:

  • poddanie węży próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze instalacji zgodnie z PN-EN 671-1 oraz PN-EN 671-2.

Nasze działania związane z prowadzeniem przeglądów konserwacyjnych są zgodne z PN-EN 671-3 „Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne” oraz zaleceniami producentów.

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...