Stałe urządzenia gaśnicze


Stałe urządzenia gaśnicze wodne są to urządzenia na stałe związane z obiektem, zawierające własny zapas środka gaśniczego i uruchamiane są we wczesnej fazie rozwoju pożaru. Ich zadaniem jest gaszenie pożarów powstałych w obszarze rozmieszczenia urządzenia, a fakt zadziałania musi być ujawniony wyraźnym sygnałem alarmowym.
Urządzenie spełnia przez to podwójne zadanie – urządzenia gaśniczego i alarmowego.
Wykonywanie tych zadań umożliwia znajdujący się w urządzeniu tryskaczowym odpowiedni układ zespołów i mechanizmów, spełniających wyznaczone role w całym układzie gaśniczo – alarmowym.
W skład instalacji tryskaczowej wchodzą, m.in.: sekcje tryskaczowe, stanowiska kontrolno-alarmowe, układy zasilania wodą.
Sekcja tryskaczowa tworzy układ przewodów rozdzielcze i rozprowadzające umieszczonych pod stropem wraz z równomiernie rozmieszczonymi tryskaczami.

Urządzenie tryskaczowe należy utrzymać w ciągłej gotowości do pracy. Zaleca się wykonanie czynności kontrolnych oraz rejestrowanie wyników tych czynności w książce eksploatacji urządzenia tryskaczowego.

Najczęściej obsługę codzienną, tygodniową oraz miesięczną przeprowadzają pracownicy obiektu. Pozostałe okresy konserwacyjne są zapewnione przez naszą Firmę i tak:

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na kwartał w celu utrzymania instalacji tryskaczowej w stałej sprawności technicznej obejmuje:

 • sprawdzenie przestrzeni zagrożonych pożarem,
 • sprawdzenie tryskaczy, zaworów sterujących z elementami wykrywającymi pożar oraz zraszaczy,
 • sprawdzenie przewodów rurowych i ich uchwytów,
 • sprawdzenie zasilania wodą i ich urządzeń alarmowych,
 • sprawdzenie zasilania energią elektryczną,
 • sprawdzenie zaworów odcinających,
 • sprawdzenie wskaźników przepływu,
 • sprawdzenie części zapasowych,
Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na pół roku w celu utrzymania instalacji tryskaczowej w stałej sprawności technicznej obejmuje:

 • sprawdzenie zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych,
 • sprawdzenie przesyłania alarmu do straży pożarnej lub do miejsca, gdzie zapewniony jest stały nadzór,

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz w roku w celu utrzymania instalacji tryskaczowej w stałej sprawności technicznej obejmuje:

 • sprawdzenie wydajności pomp uruchamianych automatycznie,
 • badanie po bezskutecznych próbach rozruchu silnika,
 • sprawdzenie działania zaworów pływakowych w zbiornikach wody,
 • sprawdzenie komór ssawnych pomp i filtrów.

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na 3 lata w celu utrzymania instalacji tryskaczowej w stałej sprawności technicznej obejmuje:

 • sprawdzenie zbiorników wody i hydroforów,
 • sprawdzenie zaworów odcinających zasilania wodą, zaworów kontrolno-alarmowych i zwrotnych.

Zakres prac konserwacyjnych przeprowadzanych raz na 10 lat w celu utrzymania instalacji tryskaczowej w stałej sprawności technicznej obejmuje:

 • oczyszczenie wszystkich zbiorników wody,
 • sprawdzenie zbiorników wody od wewnątrz i poddanie, jeżeli jest to konieczne, przeglądowi fabrycznemu.

Nasze działania związane z prowadzeniem przeglądów konserwacyjnych są zgodne z PN-EN 12845:2008 „Stałe urządzenia gaśnicze” oraz zaleceniami producentów systemów.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...