Hydranty


Hydrant to urządzenie umożliwiające bezpośredni pobór wody z głównych przewodów sieci wodociągowej, posiadające zawór i złącze do węża. Rozróżnia się hydranty:

1. Zewnętrzne
- naziemne
- podziemne

2. Wewnętrzne
- natynkowe
- wnękowe  


Hydrant zewnętrzny  -  zawór wbudowany w sieć wodociągową przeciwpożarową, przeznaczony do pobierania z tej sieci wody do celów przeciwpożarowych. Hydranty muszą być tak zainstalowane, aby zawsze istniała możliwość dostępu do nich jednostek straży pożarnej.

Średnice hydrantów zewnętrznych:
DN 80 i DN 100 – naziemne
DN 80 – podziemne
Hydrant wewnętrzny - Hydrant wewnętrzny jest to zawór zainstalowany na specjalnej sieci wodociągowej obudowany szafką i wyposażony w zawór hydrantowy, wąż pożarniczy i prądownice.

Średnice hydrantów wewnętrznych:
DN 25 i DN 52Zobacz też szafki hydrantowe DN 25 i DN52Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...