Agregaty gaśnicze


Agregat jest to sprzęt gaśniczy mający zapas środka gaśniczego w ilości ponad 20 kg, wyposażony w urządzenia umożliwiające samodzielne, natychmiastowe prowadzenie akcji gaśniczej. Natężenie strumienia środka gaśniczego podczas akcji gaśniczej, w przypadku agregatu jest znacznie większe niż w gaśnicy. Agregaty stanowią wyposażenie chroniące miejsca szczególnie narażone na pożar, lub takie, w których pożar jest trudny do opanowania albo grozi poważnymi konsekwencjami. Są to np. stacje benzynowe, lakiernie, warsztaty samochodowe, hangary lotnicze.

Agregaty gaśnicze są instalowane na podwoziu (mniejsze - na wózkach), do ich obsługi potrzeba co najmniej 2 osób, mogą też być na samochodach lub przyczepach pożarniczych, co umożliwia ich przemieszczanie. Niektóre agregaty określa się także mianem gaśnic przewoźnych.


Agregaty proszkowe AP-25x ABC, AP-50x ABC (stałociśnieniowe)

Agregaty proszkowe AP-25z ABC, AP-50z ABC (nabojowe)

Agregat wodno-pianowy AWP-25z BC (nabojowy)

Samoczynne urządzenie gaśnicze SUG-4x ABC (stałociśnieniowe)
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...