16 mln dla OSP z NFOŚiGW


Ruszył kolejny program pomocowy dla OSP. Tym razem w puli 16 mln zł.

 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych - część 2: Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

 

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

  Na realizację w latach 2020-2021 przeznaczono 16 mln zł.

  • Planowana wartość wskaźnika osiągnięcia celu wynosi co najmniej 640 szt. sprzętu, przy czym każdy z WFOŚiGW udzieli wsparcia co najmniej 40 jednostkom OSP.
  • W ramach dotacji przeznaczone będzie do 100 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia ze środków NFOŚiGW lecz nie więcej niż 25.000 zł dla jednej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Dopuszcza się możliwość dofinansowania z innych źródeł, w szczególności ze środków WFOŚiGW.


Ostateczny kształt wysokości dotacji kwotowej i procentowej ustalą poszczególne WFOŚiGW po rozstrzygnięciu konkursu wewnętrznego z NFOŚiGW po 15 maja b.r.

Na końcu niniejszego bloga będziemy dopisywać kolejne województwa, które uruchomią swoje programy dla OSP, w miarę ich pojawiania się.


Jaki sprzęt podlegać będzie dotacji?:

Dofinansowaniu będą podlegać zakupy sprzętu i wyposażenia wyszczególnione w poniższym "Wykazie rzeczowym sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych", stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Programu.

 

W poniższych linkach prezentujemy swoje propozycje sprzętowe. Nasi handlowcy jednak zaoferują Wam każdy inny sprzęt, jeśli takie będą Wasze preferencje. Kontakt do handlowców pod wykazem.

 

Wykaz rzeczowy sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (zgodnie z załącznikiem nr 1):

 

Lp.

Nazwa asortymentu

Minimalne wymagania techniczne/wymagane certyfikaty 

  Wyposażenie osobiste ochronne strażaka

1.

Ubranie specjalne

Min. Dwu częściowe (kurtka i spodnie). Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

2.

Buty specjalne strażackie skórzane

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

3.

Buty specjalne strażackie gumowe

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

4.

Rękawice specjalne

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

5.

Kominiarka niepalna strażacka

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

6.

Hełm strażacki

Hełm musi spełnić wymagania normy EN 443:2008. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

7.

Ubranie koszarowe

Minimum trzy częściowe (bluza, spodnie , czapka koszarowa)

8.

Spodnie pilarza

 

9.

Wodery

 

10.

Kombinezon ochronny na owady

Min. trójwarstwowy.

11.

Aparat powietrzny nadciśnieniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

12.

Butla do aparatu powietrznego

 

13.

Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcem

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

14.

Sygnalizator bezruchu

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

15.

Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym

 

  Sprzęt łączności

1.

Radiotelefon przenośny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

2.

Ładowarka do radiotelefonu przenośnego

 

3.

Radiotelefon przewoźny

Przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych.

4.

System selektywnego alarmowania

 

5.

Megafon

 

6.

Syrena alarmowa

 

  Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

1.

Drabina przenośna ratownicza

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

2.

Agregat prądotwórczy

Jedno- lub trójfazowy o mocy min. 3 kVA

3.

Pompa do wody zanieczyszczonej z kpl. węży ssawnych

Wydajność pompy min 1000 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

4.

Motopompa pożarnicza

Wydajność pompy min 1200 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

5.

Pompa pływająca

Wydajność pompy min. 400 dm3/min. Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

6.

Zbiornik przenośny na wodę

Pojemność zbiornika min. 2000 dm3

7.

Wąż ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

8.

Wąż tłoczny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

9.

Smok ssawny

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

10.

Prądownica wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

11.

Prądownica pianowa

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

12.

Wytwornica piany

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

13.

Kurtyna wodna

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

14.

Zasysasz liniowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

15.

Rozdzielacz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

16.

Zbieracz

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

17.

Stojak hydrantowy

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

18.

Tłumica

 

19.

Topór/innopur/siekierołom/narzędzie wielofunkcyjne

 

20.

Pilarka do drewna

Moc silnika min 2,2 kW.

21.

Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych

Moc silnika  min. 4,0 kW.

22.

Piła tarczowa do stali i betonu

Moc silnika min. 3,0 kW.

23.

Detektor prądu przemiennego

 

24.

Detektor do pomiaru stężeń tlenu i dwutlenku węgla

Wielo- lub jednogazowy

25.

Wentylator oddymiający

Min. efektywna wydajność 20 000 m3/h

26.

Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczej

 

27.

Sprzęt do oznakowania terenu akcji

 

28.

Parawan ochronny

 

29.

Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki AIRBAG

 

30.

Siodełko wężowe

 

31.

Mostek przejazdowy

 

32.

Sito kominowe

 

33.

Spalinowy opryskiwacz plecakowy

Pojemność zbiornika na wodę min. 14 dm3

34.

Bosak dielektryczny

 

35.

Nożyce dielektryczne

 

37.

Latarka kątowa

 

38.

Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdów

 

39.

Podpora stabilizująca

 

40.

Linka strażacka ratownicza o długości min. 30 m

Wymagane ważne świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej - wydane przez CNBOP w Józefowie

41.

Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m

 

42.

Wysokociśnieniowy agregat wodno– pianowy do samochodu pożarniczego

 

43.

Ratowniczy sprzęt hydrauliczny

 

44.

Namiot pneumatyczny wraz z osprzętem

 

 

W pozycji 24 był błąd, już go na ww liście poprawiliśmy. Fundusz miał na myśli detektor tlenku węgla, jak napisaliśmy (a nie dwutlenku), jednakże WFOŚiGW będą o nim poinformowane i wnioski OSP o detektor z prawidłowym sensorem tlenku węgla (czadu) będą akceptowane. Prosimy ew o tym wspominać wojewódzkim Funduszom na etapie wnioskowania.

Podane ceny w linkach są przykładowe. Aby uzyskać indywidualną wycenę na korzystniejszych zasadach prosimy o kontakt mailowy na dedykowany adres wfos2020@straz.com.pl  lub - jeśli nie będzie możliwości kontaktu z przedstawicielem wg poniższego wykazu - telefoniczny z biurem 22 750-62-49.

 

Nasi przedstawiciele na Państwa terenie:

Województwa: łódzkie, świętokrzyskie i śląskie - Michał, tel. 607 444 060
Województwa: mazowieckie, podlaskie i lubelskie - Paweł, tel. 721 484 222
 Województwa: dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie - Tomasz, tel. 605 324 400
Województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, małopolskie i podkarpackie - Ewelina, tel. 693 044 900

 

Terminy składania wniosków

Oddziały WFOŚiGW składają wnioski do NFOŚiGW w terminie 11.05.2020 r. – 15.05.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Następnie nastąpi rozstrzygnięcie i na jego podstawie WFOŚiGW ogłoszą swoje programy bezpośrednio dla jednostek OSP.

Wnioski beneficjentów końcowych (OSP) będą przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW, które zawrą z NFOŚiGW umowę udostępnienia środków.

W celu ustalenia szczegółów jak złożyć wniosek w WFOŚiGW prosimy zadawać pytania PO URUCHOMIENIU PROGRAMÓW WOJEWÓDZKICH w wojewódzkich oddziałach Funduszu powołując się na drugą część programu "Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".

Uruchomienie programów powinno nastąpić w czerwcu, jednak zalecamy obserwowanie aktualności na poszczególnych stronach wojewódzkich oddziałów Funduszu.

 

Będziemy w tym blogu informować o kolejnych województwach przystępujących do programu.

 

Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Zadaj pytanie do konsultanta

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...