Hełm strażacki BHS


HEŁM STRAŻACKI Typ BHS


Certyfikat oceny typu WE nr WE/S/1796/2011
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP Nr 1126/2011

ZASTOSOWANIE

Hełm strażacki Typ BHS  przeznaczony jest do zapewnienia ochrony głowy przed zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas zwalczania pożarów w pomieszczeniach, budynkach i innych budowlach w czasie pożarów i akcji ratowniczo gaśniczych.
Spełnia rosnące wymagania straży pożarnej we wszystkich działaniach wykonywanych  w zurbanizowanym terenie oraz obszarach przemysłowych.


Charakterystyka  wyrobu

Hełm   zaprojektowany   i   produkowany   zgodnie   z   wymaganiami   Dyrektywy 89/686/EWG  i  normy  EN  433:2008  „Hełmy  stosowane  podczas  walki  z  ogniem  w budynkach i innych obiektach”.
Hełm składa się ze skorupy wykonanej w jednej  wielkości.
Wewnątrz   skorupy   zamontowane   jest   wyposażenie   wewnętrzne   służące   do   pewnego osadzenia hełmu na głowie.
Skorupa  hełmu  odporna  na  wysokie  temperatury    ze  wzmocnionym  systemem  absorpcji  uderzeń  wykonana  jest  z  kompozytu   kewlarowo-szklanego.  Kształt  skorupy  oraz  użyte  materiały gwarantują    maksymalną  ochronę  głowy  użytkownika  przed  urazami  mechanicznymi  wywołanymi uderzeniami  spadających  przedmiotów, wysoką  temperaturą,  substancjami  chemicznymi,  stopionym metalem, ogniem.

Podstawowe elementy hełmu to:

- skorupa wykonana ze wzmocnionym systemem absorpcji uderzeń wykonana jest z kompozytu kewlarowo-szklanego  na  bazie  żywicy  poliestrowej  samogasnącej  z  warstwa  żelkotową, gwarantuje   bardzo   wysoką   wytrzymałość   termiczną   i   mechaniczną.   Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna skorupy pokryta jest  farbą poliuretanową.
- wkładka  amortyzacyjna  –  wykonana  ze  sztywnej  pianki  poliuretanowej,  gwarantuje maksymalną odporność termiczną oraz zdolność amortyzacji uderzenia.
- pas przód z gniazdami wykonany z poliamidu  wysoko udarowego stanowi element   wyposażenia wewnętrznego hełmu, do którego mocowany jest pas regulacyjny za pomocą spinek.
- pas tył z gniazdami stanowi element wyposażenia wewnętrznego hełmu, do którego mocowane są paski nośne.
- paski podbródkowe  wykonane z taśmy trudnopalnej o szerokości 20 mm mocowane do pasa przedniego po obu stronach.
Paski podbródkowe posiadają możliwość regulacji długości stosownie do potrzeb użytkownika. Dodatkowo zamocowany jest regulowany pasek napinający, przechodzący przez pas tylni.
- pas regulacyjny z paskami nośnymi stanowi element wyposażenia wewnętrznego hełmu i mocowany jest do  pasa przedniego i tylnego za pomocą spinek.
Pas regulacyjny posiada mechanizm płynnej regulacji obwodu głowy użytkownika.
Dla podniesienia komfortu użytkowania oraz wyglądu estetycznego, pas regulacyjny na całym   swym obwodzie pokryty jest potnikiem, wyłożonym wewnątrz od strony głowy  pianką.
- wizjer wykonany z poliwęglanu o podwyższonych parametrach termicznych odpornego  na działanie wysokiej temperatury, chemikaliów, płomienia oraz na zarysowania. Wizjer może być przezroczysty lub pokryty filtrem chroniącym przed promieniowaniem podczerwonym (metalizowany).
- okular wykonany z poliwęglanu o podwyższonych parametrach termicznych odpornego  na działanie wysokiej temperatury, chemikaliów, płomienia oraz na zarysowania.
- uchwyt maski  umieszczone są po obu stronach na zewnętrznej części skorupy, służą do   mocowania    maski tlenowej zewnętrznej nahełmowej.
- uchwyt  latarki  wykonany  z  poliamidu,  zamocowany  na  zewnętrznej  powierzchni skorupy (służy do mocowania na hełmie latarki)1. Skorupa
2. Pas przód z  gniazdami
3. Pas tył z gniazdami
4. Paski nośne
5. Pas regulacyjny
6. Wizjer
7. Okular
8. Mocowanie kołnierza
9. Paski podbródkowe
10. Wkładka amortyzacyjna
11. Uchwyty maski
12. Element odblaskowy
13. Uchwyt latarki
Układ    wyposażenia    wewnętrznego    umożliwia    użytkownikowi    na    odpowiednie usytuowanie  wysokości  noszenia  hełmu  w  zależności  od  kształtu  głowy,  poprzez  zmianę mocowania pasa regulacyjnego. Ponadto, pas regulacyjny  wyposażony jest w zespół płynnej regulacji, umożliwiający zmianę jego długości w zależności od obwodu głowy użytkownika.

Wyposażenie dodatkowe hełmu może stanowić:

-  osłona karku mocowana za pomocą zatrzasków *
-  zamocowane po bokach hełmu  uchwyty maski zapewniają łatwe i pewne dopasowanie maski nahełmowej
-  latarka z łącznikiem mocowana w specjalnym uchwycie
-  zestaw łączności bez przewodowej

* mocowana za pomocą  zatrzasków osłona karku spełniająca wymagania EN 443:2008, EN 469:2005 i EN 531:1995. Zaleca się stosowanie następujących osłon karku:
OK-01 - krótkiej z trudnopalnej tkaniny wełnianej (osłania kark)
OK-02 - długiej z  trudnopalnej tkaniny wełnianej (osłania kark i szyję)

Własności  ochronne  i  użytkowe

Hełm spełnia wszystkie  wymagania zawarte w EN 443 :2008

1.   Obszar  ochronny  –  hełm  pokrywa  cały  obszar  znajdujący  się  12,7  mm  powyżej płaszczyzny odniesienia.
2.   Pole widzenia – znajduje się w obszarze kątów zgodnie z wymaganiami w pkt.4.14 EN  443: 2008. Osłona twarzy (wizjer) nie ogranicza pola widzenia otoczenia.
3.   Wytrzymałość  na  przebicie  przez  ostre  przedmioty  –  podczas  badania  hełmu  nie  następuje kontakt ostrza z makietą głowy.
4.   Amortyzacja wstrząsów – podczas badania hełmu siła przenoszona na makietę głowy nie przekracza  15  kN.  Wyniki  badań  na  amortyzację  wstrząsów,  hełmu  strażackiego  Typ BHS , przedstawia poniższa tabela:

Warunki

kondycjonowania

 

Średnia  wartość siły

przekazanej na makietę

głowy   kN

Wg normy w kW

 

-30°C

8,28

15

Zanurzenie w wodzie

7,26

15

+50°C

8,65

15

Napromieniowanie

strumieniem cieplnym

14kW/m² przez 480s

7,8

15


5.   Odporność  na  promieniowanie  cieplne  (14  kW/m 2,  w  czasie  480  s)  – podczas  badania hełmu,  temperatura  mierzona  na  powierzchni  makiety  głowy  nie  wzrasta  więcej  niż  do 25°C.
6.   Odporność na działanie płomienia – podczas badania hełm:
- nie pali się ani nie żarzy po upływie 5 sekund od usunięcia płomienia;
- nie kropli się podczas całego badania.
7.   Własności  elektryczne – podczas badania hełmu nie występuje żadna oznaka przebicia, a prąd upływa jest mniejszy niż 1,2 mA.
11. Ochrona przed gorącymi ciałami stałymi – hełm spełnia wymagania normy EN166:2001 – nie nastąpiło przeniknięcie kulki rozgrzanej do T=950°C .
12.  Ochrona przed stopionymi metalami - hełm nie odkształcił się w czasie próby wylewania roztopionego  żelaza,  żadna  część  hełmu  nie  zapaliła  się  po  zetknięciu  ze  stopionym metalem.
13.  Przewodzenie  ciepła  - żadna  część  hełmu  która  nie  stykała  się  z  makieta  głowy  przed badaniem  nie  zetknęła  się  po  badaniu  z  makietą  głowy,  nie  doszło  do  oddzielenia, stopienia  lub  skroplenia się  żadnej  części   składowej  hełmu,  wszystkie  ruchome  części hełmu  były  sprawne,  nie    zapaliła  się  żadna    część  hełmu,  nie  doszło  do  zapalenia  lub stopienia  etykiet  na  hełmie,  żadna  część  osłony  twarzy,  która  nie  pozostawała  poniżej ronda przed badaniem nie znajdowała się poniżej ronda po badaniu, żadna część osłony twarzy nie  zapaliła się ani nie zetknęła z testową makietą głowy.
8.   Sztywność  – podczas  badania  hełmu  maksymalne  wzdłużne  i  poprzeczne  odkształcenie hełmu nie przekracza 40mm. Odkształcenie trwałe nie przekracza 15 mm.
9.   Wytrzymałość  systemu  utrzymania  – maksymalne  wydłużenie systemu  utrzymania   jest mniejsze niż 15 mm przy obciążeniu 250 N. Minimalna szerokość paska podbródkowego jest większa niż 15 mm, przy obciążeniu 250 N, a wytrzymałość na zerwanie mieści się w przedziale od 500 N  do 1000 N.
10. Skuteczność systemu utrzymującego - podczas badania hełm nie oderwał się od makiety głowy.
11. Wizjer – spełnia wymagania normy EN 443:2008 i EN 14458:2004
12.  Masa hełmu (bez wyposażenia dodatkowego) wynosi 1450g +/- 5%

Sposób użytkowania, przechowywania i konserwacji.

Hełm należy dopasować do rozmiaru głowy poprzez właściwą regulację pasa regulacyjnego.
Po  dokonaniu  regulacji  hełm  z zapiętym  paskiem  podbródkowym,  powinien  pozostawać  na głowie przy próbach jego zrzucenia gwałtownym ruchem.

Hełm   pochłania   energię   uderzenia   poprzez   częściowe   zniszczenie   lub uszkodzenie  jego  elementów  Uszkodzony  hełm  w  wyniku  silnego  uderzenia  powinien być wycofany z użytkowania i wymieniony na nowy.

Hełmy  powinny  być  przechowywane  w  opakowaniu      w    pomieszczeniach  suchych, przewiewnych   i   nie   nasłonecznionych,     w   warunkach   zabezpieczających   je   przed zamoczeniem, uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi.
Hełm  należy utrzymywać w czystości.
Skorupę  hełmu,  wizjer,  pas  regulacyjny z  potnikiem,  paski  podbródkowe  można  zmywać wodą z mydłem lub łagodnymi środkami myjącymi, np Ludwik, stosując miękką szmatkę (nie wolno stosować gąbek z nakładką do szorowania). Do czyszczenia  wizjera  nie  wolno  stosować  rozpuszczalników  takich  jakich  jak  aceton, benzyna, benzen, ksylen.

Data sporządzenia powyższego opisu 08.07.2011 r.

  Karta katalogowa hełmu strażackiego BHS

.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Szybki kontakt z konsultantem

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...