Radiometr EKO-D (miernik, monitor)


Radiometr - Monitor Skażeń Radioaktywnych EKO-D


monitor skażeń radioaktywnych Radiometr EKO-DPRZEZNACZENIE


Kieszonkowy Radiometr Cyfrowy typ EKO-D, jest wielofunkcyjnym urządzeniem radiometryczno-sygnalizacyjnym wyposażonym w licznik Geigera-Müllera.
Przeznaczony jest do pomiaru oraz sygnalizacji przekroczenia ustawionych progów alarmu przestrzennego równoważnika dawki i mocy dawki,
w jednostkach mSv i µSv/h, lub w  jednostkach  dawki i mocy dawki ekspozycyjnej, tj. w mrem  i  mR/h.


ZASTOSOWANIE

Przyrząd  kontrolno-pomiarowy  przy  pracach  związanych  z:

 • źródłami  radioaktywnymi w laboratoriach izotopowych.
 • kontrolą  opakowań  przewożonych  źródeł  radioaktywnych.
 • nadzorem środowiska i wstępnym monitorowaniem skażenia radioaktywnego.
 • wstępną oceną równoważnika dawki lub dawki ekspozycyjnej w miejscu pomiaru.


DANE TECHNICZNE


detektor - licznik Geigera-Müllera.

zakres energetyczny pomiaru promieniowania X i gamma:
   od 50keV  do 1,5MeV.

zakresy pomiarowe:
   mocy dawki - od 0.01µSv/h do 999.9µSv/h, ±20%(±1cyfra) lub od 0.001mR/h do 99.99mR/h,
   dawki - od 0.001mSv do 99.99mSv, ±10%(±1cyfra), lub od 0.1mrem do 9999mrem, ±10%(±1cyfra).

zakres zliczania impulsów -  od 1  do   10E7 imp.

zakres programowania progów alarmu:
   mocy dawki - od 1µSv/h do 999.9µSv/h, lub od 0.1mR/h do 99.99mR/h.
   dawki - od 0.01mSv do 99.99mSv, lub od 1 mrem do 9999mrem.

czas pracy ciągłej -  >50 godz.

warunki klimatyczne:
   - temperatura od -10°C do +40°C
   - wilgotność względna do 80% przy +30°C.

wymiary - 60mm x 180mm x 30mm

masa - ok.200g.


monitor skażeń radioaktywnych Radiometr EKO-DFUNKCJE DODATKOWE

możliwość transmisji danych pomiarowych do komputera PC i przetworzenia na odpowiednie informacje za pomocą programu „REJESTRATOR”.
automatyczne uśrednianie pomiaru mocy dawki.
bezpośrednie zliczanie impulsów z licznika Geigera-Müllera.
sygnalizacje:
   - przekroczenia zakresu,
   - progu alarmu,
   - niskiego zasilania,
   - czasu ładowania.


ATESTY I ZEZWOLENIA

Zezwolenie Nr. D-14249 - Państwowej Agenji Atomistyki na produkcję i dystrybucję.


Opis programu Rejestrator:

ZASTOSOWANIE:

W instytucjach kontrolujących stan środowiska lub nadzorujących prawidłowe i bezpieczne korzystanie z  źródeł  izotopowych, do  prowadzenia ciągłych pomiarów z ewidencją i  archiwizacją danych pomiarowych.Radiometry EKO-C i EKO-D mogą być wówczas traktowane jako specjalistyczne sondy dozymetryczne.
Transmisja danych pomiarowych przez złącze interfejsowe z kablem RS232C.

Program „REJESTRATOR” wyposażony jest w następujące funkcje:

 • wtórnik wskazań przyrządu pomiarowego (sondy).
 • określenie czasu pomiaru.
 • uśrednianie wyników pomiarów zbieranych w ciągu 1, 6, 30 lub 60min.
 • przedstawianie otrzymanych danych w postaci tabel lub wykresów.
 • zapamiętywanie danych z możliwością dostępu do danych archiwalnych.
 • możliwość tworzenia dokumentacji w postaci wydruków.
 • włączanie zewnętrznej sygnalizacji przekroczenia programowanych progów alarmu.
 • transmisja danych zgromadzonych w komputerze do dalszego wykorzystania przez inne ośrodki dozoru i centralnego sterowania.
 • symulacja działania programu przy użyciu wirtualnych przyrządów dozymetrycznych.

Ważniejsze zmiany w nowej wersji v 2.0 programu REJESTRATOR:

 • Pomiary umiejscowione na dolnym pasku zadań pozwalają na podgląd wyników w czasie pracy z innymi programami.
 • Praca z przyrządami podłączonymi zdalnie przez sieć lokalną lub Internet.
Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Zadaj pytanie do konsultanta

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...