Zapory ograniczające skażenia na wodzie


Zapory ograniczające skażenia na wodzieDwukomorowa pływająca zapora przeznaczona jest do ograniczenia rozprzestrzeniania skażenia na powierzchni wody. Skażona woda np. substancjami ropopochodnymi jest zbierana przy boku zapory, co umożliwia jej łatwe zebranie przez np. urządzenie typu skimer.
Zapora składa się z dwóch komór. Górna większa komora stanowi pływak dzięki któremu unosi się ona na wodzie. Druga - mniejsza, dolna komora po napełnieniu wodą jest balastem oraz podwodną częścią zapory. Z każdej strony zapory znajdują się remizki służące do kotwienia całej zapory do brzegu oraz do  łączenia ze sobą, przy pomocy liny poszczególnych odcinków zapory.
Dodatkowo na obu końcach znajduje się dodatkowy język uszczelniający połączenie odcinków zapory. Każda zapora wyposażona jest w pokrowiec do przechowywania i transportu, zestaw lin kotwiących oraz zestaw naprawczy.

  karta katalogowa zapór ograniczajacych skażenia na wodzie


Drukuj stronę Skomentuj wiadomość

Więcej informacji o produktach na tej stronie udzieli nasz specjalista:

Maciejewski Adam

Wyślij e-mail teraz: Kliknij tutaj

Dyrektor Handlowy

Opinie


Brak opinii

Horpol - Kompleksowa Ochrona Przeciwpożarowa:
Podaj frazę do wyszukania...